Här kan du se Utbildningsdagen 2024

Forum för Health Policy genomför en utbildningsdag om svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Hur fungerar systemet, idag och i framtiden – korta informativa och inspirerande presentationer med möjlighet att ställa frågor! 
 
Den 21 maj 2023 – 09.00-12.00 – Webbinarium – Kostnadsfritt

Hur fungerar svenska hälso- och sjukvårdssystemet idag? Hur ser styrningen ut? Vad är Nära Vård? Hur ser produktivitet och kvalitet ut? Hur bra är olika sjukvårdssystem? Hur ser det ut med patienters rättigheter?

Forum för Health Policy, https://healthpolicy.se är en oberoende tankesmedja med syfte att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvård och omsorg. En förutsättning för förbättring av hälsa, vård och omsorg är en ökad kunskap om hur systemen fungerar.

Utbildningen vänder sig till patienter, personal i vård och omsorg, studenter, forskare, entreprenörer, politiker och tjänstemän och alla andra intresserade av kunskap om hälso- och sjukvård och omsorg.

Utbildningsdagen är kostnadsfri.

Program

Varje del innehåller en kort föreläsning och frågor från publiken! Moderator: Helena Conning, Forum för Health Policy

9.00
Välkommen
Catharina Barkman, kanslichef Forum för Health Policy och Helena Conning, moderator

09.05-09.30
Patientens rättigheter – chimär eller verklighet, vad säger lagstiftningen?
Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet

09.30-10:00
Hälso- och sjukvårdssystemet, struktur, organisation och finansiering
Catharina Barkman, kanslichef Forum för Health Policy

10:00-10.25
Digitalisering i hälso- och sjukvård och omsorg – vad händer? Konkreta exempel
Nasim Farrokhnia, läkare, Healthcare Executive Microsoft, ordförande i Forum för Health Policys forskarnätverk    

10.25-10:50
Statligt huvudmannaskap
Rickard Broddvall, huvudsekreterare, Vårdansvarskommittén (S 2023:04)

10:50-11:00 Paus

11:00-11:25
Kommunal och regional hälso- och sjukvård och omsorg i samarbete – går det?
Towa Jexmark, VD  vård- och omsorgsbolaget Tiohundra

11.25-11.50
God och nära vård – exempel från verkligheten
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

11:50 – 12:00
Avslutning Catharina Barkman och Helena Conning