Korta informativa och inspirerande presentationer!

– Digitalt – Kostnadsfritt

Särskilt fokus på coronapandemins effekter.

Hur fungerar svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Hur ser produktivitet och kvalitet ut? Hur bra är olika sjukvårdssystem? Läkemedel? Patientens rättigheter? Samordnad vård? Hur väl har Sveriges Corona-strategi fungerat?

Forum för Health Policy, är en oberoende tankesmedja med syfte att driva på och utveckla vård och omsorg. Förbättring av vård och omsorg underlättas med högre medvetenhet och kunskap om hur systemen fungerar.

Utbildningen vänder sig till studenter/forskare/innovatörer men även till andra inom hälso- och sjukvård och omsorg, Forum för Health Policys medlemsorganisationer samt till politiker och tjänstemän. En större förståelse kan leda till en öppenhet för utveckling och innovation.

Läs hela programmet här >>>

Här kan du ta del av föreläsningarna från den 4 maj och utbildningsdagen om svenska hälso- och sjukvårdssytemet:

Om svenska hälso- och sjukvårdssystemet

Den 4 maj 2021 – 09.30-14.30

Här kan du se alla föreläsningar i efterhand: