Utbildningsdag i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet

-En större förståelse kan leda till en öppenhet för utveckling och innovation.
Webbinarium med korta informativa och inspirerande presentationer!

7 april klockan 9:30-14:30

Forum för Health Policy, är en oberoende tankesmedja med syfte att driva på och utveckla vård och omsorg. Förbättring av vård och omsorg underlättas med högre medvetenhet och kunskap om hur systemen fungerar.

Utbildningen vänder sig till studenter/forskare/innovatörer men även till andra inom hälso- och sjukvård och omsorg, Forum för Health Policys medlemsorganisationer samt till politiker och tjänstemän. 

Här kan du se alla föreläsningar från dagen:

Välkommen och syfte med utbildningsdagen
Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy, vd Tiohundra, läkare, docent.


Patientens rättigheter – chimär eller verklighet, vad säger lagstiftningen
Inger Ros, ordförande riksförbundet Hjärt-Lung och styrelseledamot Forum för Health Policy

Presentation: 02-IngerRos_Patientlagen – chimär eller verklighet

 

Hälso- och sjukvårdssystemet, struktur, finansiering
-lärdomar vi kan dra av pandemin ur ett systemperspektiv
Catharina Barkman, kanslichef Forum för Health Policy

 

Ekonomi, produktivitet och kvalitet i svensk vård och omsorg
Anders Morin, vice ordf Forum för Health Policy, ansvarig för välfärdsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Presentation:04-AndersMorinUtbildninsdag7april2022Final

 

IT-utvecklingen i hälso- och sjukvården – framgångar och utmaningar
Patrik Sundström, Chief Digital Officer (CDO) på Sveriges Kommuner och Regioner

 

Apotekens nuvarande och framtida roll i sjukvårdssystemet
Louise Skalin, Chefsfarmaceut Apoteket.


Går det att samordna vård och omsorg – exemplet Tiohundra
Peter Graf, VD Tiohundra och ordförande Forum för Health Policy

 

Digitalisering i vård och omsorg – vad händer?
Nasim Farrokhnia, läkare, Healthcare Executive Microsoft, ordf. i Forums forskarnätverk


Läkemedelssystemet i Sverige: prissättning, subvention, utvärdering
Karolina Antonov, LIF – de forskande läkemedelsföretagen


Informationsdriven vård – vad är det?
Markus Lingman, överläkare Region Halland. Årets AI-svensk 202

Frågestund med politiker som styr hälso- och sjukvården i riksdag och region
Camilla Waltersson Grönwall (m) – ledamot i Socialutskottet i riksdagen

 

Avslutning – vill du veta mer?

Här hittar du hela programmet: Program Utbildningsdag 7 april 2022_final