Framtidens vård, tillgänglighet, irrvägar i vården, den nära vården, digitalisering, prevention och många andra frågor var i fokus på Forum för Health Policys Valdebatt 23 augusti där alla partier medverkade. Alla partier svarade ja på frågan om patienterna borde äga sin egen data. En ny organisation efterfrågades. Stort fokus på primärvården och den nära vård. Alla lyfte fram den outnyttjade potentialen som finns i digitaliseringen. Vikten av effektivisering och alltför mycket byråkrati var andra frågor.

Se här hela seminariet.

När: 23 augusti kl 13:00-15:00

Lokal: LIF, CityLife konferenskolaker, Sveavägen 63 och digitalt (zoom-länk skickas ut)

Medverkande:

Karin Rågsjö (V)
Anders W Jonsson (C)
Acko Ankarberg (KD)
Lina Nordquist (L)
Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Gabriel Kroon (SD)
Åsa Lindhagen (MP)
Andrea Törnestam (S)

 

Sista anmälningsdag 19 augusti.