Social omsorg (barn och unga, äldre, SoL)
– Vad får vi för pengarna?  

Webinar 15 mars kl 18:00 – 19:30

Läs sammanfattning av rundabordssamtalet här >>>

Hur mäter vi effekterna av olika sociala insatser som ges idag till barn och unga, äldre, funktionshindrade? Det handlar om grupper där det är särskilt viktigt att veta vilka metoder och behandlingar som ger resultat.

Idag är det mest fokus på att mäta det som är enkelt att mäta: hur processerna ser ut, vilka arbetsmetoder som används, antalet kunder/brukare/omsorgstagare. Vi ligger däremot som land långt efter många andra länder i att faktiskt mäta det vi vill uppnå och belöna kvalitet inom omsorgen. Storbritannien har kommit längre i att ompröva hur olika verktyg kan användas för att mäta och driva på kvalitetsarbetet. Över 250 olika utfallskontrakt finns dokumenterade där med positiva utfall.

Hur kan vi driva på värde och resultat i omsorgen för brukares/patienters/omsorgstagares skull?

Välkomna till en spännande kväll om hur vi mäter och utvärderar resultat i omsorgen och hur resultat i högre utsträckning kan kopplas ersättningar.

Medverkande:

  • Tomas Bokström, RISE, expert på sociala utfallskontrakt
  • Kajsa Westling, utvecklingsledare Experio Lab
  • Fredrik Hjulström, SSR, socialpolitisk chef, expert på lagstiftning Socialtjänstlagen
  • Damir Bandic, Humana, biträdande Kvalitetsdirektör, expert på datalagring, utfallsmått i omsorgen mm
  • Theresa Larsen, projektledare, analytiker Göteborgsregionen

Anmäl dig här >>>

(Endast för medlemmar och forskarnätverket)