Sammanfattning  – Styrning av svensk hälso- och sjukvård

Workshop 2 maj 2023

Talare:

Ulrika Winblad, professor vid Institutet för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet och medlem i Forum för Health Policys forskarnätverk

Daniel Zetterberg, utredare på Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys

Carolina Samuelsson, läkare och sjukhuschef i Region Halland

Deltagare:

Representanter från Forum för Health Policys medlemmar och forskarnätverk, Socialstyrelsen, SKR, Capio, Stockholms Sjukhem, Plattform24, Praktikertjänst, Karolinska Universitetssjukhuset, Världsbanken, olika patientföreningar, Region Halland, Region Värmland och Region Stockholm, Vårdföretagarna m.fl.

Den 2 maj 2023 anordnade Forum för Health Policy en workshop med temat styrning.

Otydlig styrning på för många nivåer och kring vem som kan och bör utkrävas ansvar är ett problem idag. Som framgår av Tidöavtalet ska för- och nackdelarna med ett helt eller delvis förstatligande av vården utredas. Utredningsdirektiven förväntas publiceras under våren.

Forskare, experter, patientföreningar och ledande personer inom området samlades för att diskutera hur styrningen av svensk hälso- och sjukvård kan utvecklas på nationell, regional och kommunal nivå. Sverige står idag inför utmaningar som långa väntetider, problem med samordning och brist på personal. Hur löser vi dessa problem?  Hur kan vi ställa om till en god och nära som är tillgänglig för alla patienter?  

Läs hela sammanfattningen här >>>

NYHET: 1 juni aviserade regeringen: en parlamentariskt sammansatt kommitté att ta fram beslutsunderlag som gör det möjligt att stegvis och långsiktigt införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Läs mer här >>>

_______

Program:

2 maj kl 13:00-16:30

Workshop och konferens– öppet för alla, begränsat antal platser, fysiskt möte ej digital medverkan

Tema: Organisation och styrning – nationellt, regionalt och kommunalt

Otydlig styrning på för många nivåer och kring vem som kan och bör utkrävas ansvar är ett problem idag. Som framgår av Tidöavtalet ska för- och nackdelarna med ett helt eller delvis förstatligande av vården utredas. Utredningsdirektiven förväntas publiceras under våren. Denna workshop samlar forskare, experter och nyckelpersoner inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg, patientföreningar, verksamhetschefer, forskare med flera. Målet är att ta fram ett underlag som kan ge viktiga inspel till regering och riksdag

  • Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister inleder Forum för Health Policys workshop. Hon har i tidigare intervjuer framhållit att hon vill att staten i högre grad ska styra vården. I regionerna med nationella planer och riktlinjer som blir obligatoriska att följa.
  • Ulrika Winblad, professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet presenterar och reflekterar kring styrningsproblematik på olika nivåer.
  • Carolina Samuelsson, sjukhuschef i Halland, med lång erfarenhet, ger sina reflektioner.
  • Daniel Zetterberg, utredare,Myndigheten för Vård – och omsorgsanalys presenteras resultat från flera rapporter om Nära Vård.
  • Gruppdiskussioner med olika teman kopplat till styrning

Frågor:
Hur ska styrningen av svensk hälso- och sjukvård utvecklas?
Ska staten styra mer eller mindre?
Nära vård – hur ska den implementeras? Vilken roll har stat, kommun och region i styrningen?

Lokal: City Life, Sveavägen 63