2 maj kl 13:00-16:30

Workshop och konferens– öppet för alla, begränsat antal platser

Tema: Organisation och styrning – nationellt, regionalt och kommunalt

Otydlig styrning på för många nivåer och kring vem som kan och bör utkrävas ansvar är ett problem idag. Som framgår av Tidöavtalet ska för- och nackdelarna med ett helt eller delvis förstatligande av vården utredas. Utredningsdirektiven förväntas publiceras under våren. Denna workshop samlar forskare, experter och nyckelpersoner inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg. patientföreningar, verksamhetschefer, forskare med flera. Målet är att ta fram ett underlag som kan ge viktiga inspel till regering och riksdag

Program:

  • Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson inleder Forum för Health Policys workshop. Hon har i tidigare intervjuer framhållit att hon vill att staten i högre grad ska styra vården. I regionerna med nationella planer och riktlinjer som blir obligatoriska att följa.
  • Caroline Samuelsson, sjukhuschef i Halland med lång erfarenhet ger sina reflektioner.
  • Myndigheten för Vård – och omsorgsanalys presenteras resultat från flera rapporter om Nära Vård.
  • Gruppdiskussioner med olika teman kopplat till styrning

Frågor:
Hur ska styrningen av svensk hälso- och sjukvård utvecklas?
Ska staten styra mer eller mindre?
Nära vård – hur ska den implementeras? Vilken roll har stat, kommun och region i styrningen?

Lokal: City Life, Sveavägen 63

Anmäl dig här >>>