7 maj kl 13:00-17:00 Workshop

Tema: Hur påverkar EU svensk hälso- och sjukvård?

Plats: Stockholm, Solna Barks väg 15, (nära Bergshamra T-bana)

Kunskapen om EU kopplat till svensk hälso- och sjukvård är mycket begränsad. Syftet med workshopen är att höja kunskapen och diskutera strategiska frågor. Det passar utmärkt i tiden med tanke på valet till EU-parlamentet 6–9 juni 2024.

Frågor som kommer belysas och diskuteras:

 • Hur påverkar egentligen EU:s lagstiftning/direktiv svensk hälso- och sjukvård? 
 • Inom EU är fri rörligheten av grundpelarna. Gäller det även sjukvård? 
 • Vad innebär European Health Data Space? Kan vi överföra data mellan länderna inom EU? 
 • Vilken roll spelar EU för att förbättra patienternas ställning och den medicinska utvecklingen? 
 • Precisionshälsa, hur kan det arbetet stärkas tack vare EU?
 • Sjukvårdsförsäkringar inom EU, ser det olika ut, påverkas försäkringssystemen av EU-lagstiftningen?

Experter är på plats, bland andra:

 • Michel Silvestri, enhetschef, eHälsomyndigheten
 • Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer
 • Kerstin Carlsson, Internationell samordnare, Socialstyrelsen
 • Nasim Farrohknia, Hälso- och sjukvårdschef, Microsoft Västeuropa-team
 • Daniel Forslund, utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna
 • Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg, If

Diskussion i grupper.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här! >>>

Kostnadsfritt men en avgift på 500 kr vid utebliven närvaro (du kan ge din plats till en kollega).