Vad är användbar evidens?

HennaUlrica
Evidens och beprövad erfarenhet är nyckelord i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Men vad innebär evidens och hur användbar är evidens i vårdens vardag? Om detta skriver Ulrica von Thiele Schwarz och Henna Hasson i veckans blogg. Trevlig läsning! Vad är användbar evidens? Ulrica von Thiele Schwarz & Henna Hasson Att en patient ska få […]
Läs mer

Vården av patienter med KOL stimulerar till nytänkande

AndersUllman
En stor utmaning för svensk sjukvård är hur vi organiserar vården för de multisjuka äldre med en personcentrerad utgångspunkt. På KOL-centrum på Sahlgrenska har man kommit en bit på vägen med en evidensbaserad vårdprocess, effektivt teamarbete och relevanta IT-stöd. Om detta berättar Anders Ullman i veckans blogginlägg. Trevlig läsning! Vården av patienter med KOL stimulerar till […]
Läs mer

Peter Graf vald till ny ordförande

PeterGraf2
Pressmeddelande 2017-09-01 – Svensk sjukvård och omsorg står inför ett paradigmskifte. Vi behöver bli mycket bättre på att sätta patientens behov i centrum. Partnerskap, digitalisering och ökad kontinuitet är några av nycklarna till framgång, säger Peter Graf, VD för vårdbolaget Tiohundra och nyvald ordförande i Forum för Health Policy. Med hjälp av bland annat forskarnätverk, […]
Läs mer

Så skapar vi en god vård – för alla

PeterGraf
Veckans bloggare är Peter Graf – nyvald ordförande i Forum för Health Policy! I inlägget ger Peter, utifrån sina erfarenheter som både chef, läkare och forskare, förslag på hur några av vård- och omsorgens stora utmaningar kan lösas.  Vi ser mycket fram emot det fortsatta arbetet i Forum tillsammans med Peter. Med sitt stora kontaktnät och intresse […]
Läs mer

Seminarier

Bild
Läs mer om våra spännande seminarier och workshops som vi ordnar med jämna mellanrum.
Läs mer

Dags för en kontinuitetsmiljard?

ClasRehnberg
Under hösten kommer Forum att lägga fortsatt fokus på effektivitetsfrågan i vård och omsorg. Bland annat genom en workshop som arrangeras i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare. I internationella jämförelser ligger dessa länder i topp vad gäller effektivitet och resursutnyttjande i hälso- och sjukvården. Vad gör de annorlunda, och vad kan vi lära av dem?  […]
Läs mer

Vem lyssnar på det vårdande folket?

YlvaRyngebo
Snart är det dags för Almedalsveckan i Visby. Där samlas både politiker och andra personer som på olika sätt driver på för vårdens utveckling. Många seminarier handlar om innovation som en nödvändig faktor för att skapa en hållbar hälso- och sjukvård, både ur ett ekonomiskt och mänskligt perspektiv. Men involveras verkligen rätt personer i utvecklingen? Tar man tillvara […]
Läs mer

En patientcentrerad informationsmodell behövs!

MonicaWinge
Nyligen gav Forum ut en policy brief på temat En sammanhållen effektiv vård och omsorg. I den gav vi fem rekommendationer för hur vården och omsorgen, för framförallt personer med komplexa behov, kan bli mer koordinerad och effektiv. En viktig del i detta arbete är att förbättra vård och omsorgsprocesser, bl.a. genom att bättre nyttja den digitala utvecklingen. […]
Läs mer

Lägre klimatutsläpp med innovationsupphandling

KristinadeGeer
Effektivisering och resursutnyttjande är ett av Forums tre fokusområden. En stor kostnadspost är inköp av material och tjänster (ca. 25% av hälso- och sjukvårdens kostnader enligt SKLs statistik 2015). Materialförbrukningen inom hälso- och sjukvården innebär också en påverkan på miljön. I dagens blogginlägg skriver Kristina de Geer om hur man i region Skåne lyckats med att stimulera till både miljövänligare […]
Läs mer

Den amerikanska hälso- och sjukvårdsreformen

GeorgesBenjaminPanorama3
Den 4 maj bjöd Forum, i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening (SSF), in till ett spännande seminarium med Georges Benjamin, chef för American Public Health Association (APHA)– USAs ledande medlemsorganisation för prevention och folkhälsa. Organisationen står bakom American Journal of Public Health – världens ledande tidskrift inom området, och ordnar årligen en nationell konferens om folkhälsa med omkring […]
Läs mer