Ett forum för dialog

god-jul-3
Ett forum för dialog Peter Graf Vi bor i ett land med världsledande akutsjukvård. Vi är experter på att rädda liv och sätta in snabba insatser när läget är akut. Resultaten är mycket goda och förbättras ständigt inom flera områden, till exempel cancer, stroke- och hjärtsjukvården. Svensk sjukvård är i många avseenden högkvalitativ. Men vi […]
Läs mer

Kunskap ger trygghet

RichardGronevall
Den 19 december arrangerar Forum ett frukostseminarium om Digitalisering i vården. Där kommer vi tillsammans med forskare, politiker och patientrepresentanter diskutera hur de digitala verktygen bör utformas för att verkligen bli ett stöd för patienterna. I dagens blogginlägg skriver Richard Grönevall om hur vi kan möta de behov som personer med långvarig sjukdom har.  Trevlig läsning! Kunskap ger […]
Läs mer

Hur målen skapas påverkar resultatet

JesperStenbergP
Om vi inte vet vilka mål vi ska jobba mot hur kan vi då få till ett bra resultat och en spännande arbetsmiljö? I sjukvården är det alltför vanligt att medarbetarna upplever stora brister när det gäller mål. Forskningen visar att tydliga mål i sig skapar en motivation för medarbetarna. Om detta skriver Jesper Stenberg, […]
Läs mer

Ung med kronisk sjukdom – bakom patienten finns en person

CajsaHelin
I förra veckans blogginlägg lyftes vikten av partnerskap med patienten, inte bara för bättre kvalitet och hälsa utan också för minskade kostnader och ökad arbetsglädje för personalen. Forum har tidigare på olika sätt lyft ungas syn på vården och i veckans blogginlägg skriver Cajsa Helin Hollstrand om sina egna erfarenheter av mötet med vården som ung person med kronisk […]
Läs mer

Hög tid för partnerskap med patienterna

HelenaCristin
I slutet av sommaren höll Forum för Health Policy ett rundabordssamtal på temat användarcentrering och tjänstedesign. Under kvällen, som medlemmar, utvalda forskare och patientrepresentanter deltog i, framkom ett antal rekommendationer för en mer användarcentrerad vård och omsorg. Rekommendationerna och en sammanställning av kvällens diskussioner finns att läsa här. Idag bloggar Helena Hvitfeldt och Cristin Lind […]
Läs mer

Ledarskap är nyckel för vårdens utveckling

Kajsa
Ett gott ledarskap är en viktig förutsättning för en välfungerande, välmående och effektiv organisation. Hur det är ställt med ledarskapet i hälso- och sjukvården och vad som kan göras för att stärka och utveckla det, skriver Kajsa Westling om i veckans blogginlägg. Detta med anledning av den rapport som Myndigheten för vård och omsorgsanalys publicerade för någon […]
Läs mer

Ohälsan i Europa  – vad gör vi?

BirgerForsberg
Förebyggande insatser för att förbättra folkhälsan är ett viktigt område för Forum för Health Policy. Vi har på olika sätt lyft vikten av det preventiva arbetet, inte minst genom tidigare blogginlägg på temat.  Nästa vecka kommer ett par tusen experter till Stockholm för att delta i en av världens ledande folkhälsokonferenser – European Public Health Conference. I veckans blogginlägg […]
Läs mer

Konsten att lura dig till en onödig och dyr hälsoundersökning

HenrikAlmkvist
Idag erbjuds allmänna hälsoundersökningar utanför den landstingsfinansierade vården, något som skapat mycket debatt. Kan de bidra till prevention och lägre kostnader eller skapar de tvärtom högre kostnader och ökad hälso-oro? I dagens blogginlägg reflekterar Henrik Almkvist, läkare med bakgrund som chef inom hälso- och sjukvården, kring detta.  Som vanligt ansvarar skribenten själv för innehållet.  Trevlig läsning! Konsten att lura dig […]
Läs mer

Ordnat införande och ordnad utmönstring…

SofiaWallstam
Gränserna för vad vården kan behandla flyttas hela tiden framåt. Samtidigt är vårdens resurser begränsade, vilket kan hindra att nya metoder används och sprids. Kan ny kunskap och nya behandlingsmetoder, i likhet med den process som används för nya läkemedel, introduceras under ordnade former? Om bland annat detta skriver Sofia Wallström i veckans gästblogginlägg. Trevlig […]
Läs mer