Valet i september närmar sig med stormsteg och den vårdpolitiska debatten ställs på sin spets. Vilka frågor lyfter politikerna och vilka frågor är de verkligt viktiga för vården och omsorgen? I dagens blogginlägg listar Stefan Jutterdal, förbundsordförande för Fysioterapeuterna, fem förslag på satsningar för en bättre hälsa och vård.
Den 29 augusti anordnar Forum för Health Policy en paneldebatt om framtidens vård där representanter från samtliga politiska partier kommer att delta. Mer info om detta kommer inom kort. Tills dess – missa inte de två spännande seminarierna som vi arrangerar i Almedalen!
Trevlig läsning!

5 förslag för en offensiv hälsopolitik

Stefan Jutterdal

Varje system är perfekt utformat för att ge det resultat det ger. Jag stötte på uttrycket från Donald Berwick, IHI, för 20 år sedan. Då arbetade jag som sjukhusdirektör och har sedan dess många gånger insett hur klokt formulerat det är.

Redan då var de stora problemen i hälso- och sjukvården tillgänglighet och tillgång till vårdplatser och det var svårt att rekrytera medarbetare. Känns frågorna igen?

Visst har det tagits krafttag för att fokusera mer på öppna kvalitetsdata och patientsäkerhet, t.ex. Öppna jämförelser 2005 och satsning på patientsäkerhet 2008. Och visst har hälso- och sjukvården blivit mer personcentrerad och de medicinska resultaten förbättrats, men det är lång väg kvar till en jämlik hälso- och sjukvård.

Nu är hälso- och sjukvårdsfrågorna högst upp på agendan inför höstens val. Det är bra, men budskapet blir lätt allt för fokuserat på redan kända brister. Det gör att viktiga frågor kring framtidens hälso- och sjukvård trängs undan.

Sverige har ställt sig bakom FN:s globala mål och Agenda 2030 där mål 3 beskriver att vi ska stärka hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar: ”Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.”

Detta kräver nya sätt att organisera.

Jag efterlyser nu ett offensivt hälsoperspektiv där satsningarna handlar om hållbar hälsa, förebyggande arbete och god rehabilitering för dem som drabbats av sjukdom och skador.

Det är hög tid att prioritera det förebyggande arbetet men också att ta tillvara digitaliseringens alla möjligheter.

Jag vill ge fem förslag:

1 Använd kunnandet från Sveriges hälso- och sjukvårdsstudenter. De betonar frågor kring interprofessionellt lärande, prevention och digitalisering.

2 Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver bli mer attraktiv så att fler vill jobba här. Arbetsmiljö, löner och karriärmöjligheter behöver bli bättre. Politiken kan skapa förutsättningar för detta, men det krävs mer. Det krävs ett bättre ledarskap, tillit till medarbetarna, medskapande från patienter och närstående och politiskt ansvarstagande över blockgränserna.

3 Satsa på rörelse för barn och unga för att minska ohälsan i framtiden. Anställ fysioterapeuter i elevhälsan enligt den modell som finns i Norge.

4 Alla ska ha tillgång till en väl fungerande företagshälsovård, det bidrar till ett hållbart arbetsliv.

5 Satsa på prevention och rehabilitering i äldrevården så att äldre personer kan bibehålla sin funktionsförmåga. Säkerställ att alla kommuner har minst en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

Med denna offensiva satsning på hälsa görs en investering för framtiden vilket behövs för att ge en långsiktigt hållbar utveckling. Vi får då ett system som är utformat för att ge bättre resultat.

Stefan Jutterdal är förbundsordförande för Fysioterapeuterna. Han är utbildad fysioterapeut och har en magister i ledarskap för förbättring av hälso- och sjukvården. Han är även ledamot i Sacos styrelse. Tidigare har han arbetat som sjukhusdirektör och utvecklingsdirektör i Landstinget i Kalmar län och som projektledare på SKL.