Under 2016 inledde Forum för Health Policy en satsning på unga i vården. Genom seminarier, blogginlägg och andra aktiviteter kommer vi under 2017 fortsätta att lyfta de ungas perspektiv – som patienter, forskare, anställda och vårdgivare. Idag gästbloggar Benjamin Kainz, som efter studenten startade Ung Omsorg tillsammans med Arvid Morin. 

Trevlig läsning!

Äldreomsorgen – en framtidsbransch för unga!

Benjamin Kainz 

Äldreomsorgen står inför en stor rekryteringsutmaning de närmsta åren. Enligt SKL kommer det behövas 235 000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2022. 

Vi från Ung Omsorg ger ungdomar möjlighet till extrajobb genom att i team besöka äldreboenden i sina hemorter. Under några timmar på helgerna umgås de med äldre genom olika sociala aktiviteter såsom att spela sällskapsspel, fika, visa hur smartphones/ipads/datorer fungerar, spela musik eller bara visa närhet genom att t.ex. ge handmassage till en äldre med demensdiagnos.

Syftet med vår verksamhet är att skapa meningsfulla möten mellan generationer och ge unga en utvecklande start i arbetslivet. Därigenom hoppas vi att fler unga blir inspirerade att välja en framtida karriär inom omsorgen. I vår senaste undersökning uppgav 35 procent av våra tidigare anställda att de arbetar eller studerar inom vård och omsorg eller planerar att göra det inom kort.

Idag bedriver vi vår verksamhet i samarbete med vår huvudpartner Vardaga som vi har samarbetat med sedan 2008, samt elva kommuner runt om i landet. De delar vår ambition om att vi måste introducera unga till äldreomsorgen tidigt om vi vill lösa den framtida rekryteringsutmaningen.

De som jobbar inom äldreomsorgen idag utbildas främst via eftergymnasiala utbildningar och väldigt få elever väljer att studera vård- och omsorgsprogrammet redan på gymnasiet. Där tror vi Sveriges kommuner bör lägga sitt fokus. Många unga har bara fått höra en dyster bild av äldreomsorgen och vet inte hur det är på riktigt. Därför anser vi att det är viktigt att unga får skapa sig en egen uppfattning av äldreomsorgen tidigt. Om de unga får träffa de äldre när de är i 14-årsåldern, före sitt gymnasieval, vet vi att många tycker att det är inspirerande och spännande och väljer att satsa på en karriär inom äldreomsorgen. De flesta kommuner i Sverige erbjuder dock sommarjobb inom äldreomsorgen till ungdomar först när de slutat grundskolan, efter sitt gymnasieval. Anledningen till detta tror vi främst handlar om att kommunerna saknar verktyg till ledarskap och organisation av yngre ungdomar. Våra team rekryteras, utbildas och leds utifrån en välutvecklad modell med en teamledare som möjliggör att man kan börja i ett team redan på högstadiet. Vi har visat att det går, och hoppas att fler kommuner väljer att introducera äldreomsorgen redan på högstadiet.

På ett seminarium arrangerat av Kommunal den 15 februari släppte Stockholms universitet rapporten ”Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?”. Där framgick det att endast var femte medarbetare inom äldreomsorgen upplever att de ofta kan lära nytt och utvecklas inom yrket. När vi frågar våra medarbetare vad som är viktigast för dem på en arbetsplats är det just utvecklingsmöjligheter. Vi tror att detta är en av nyckelfaktorerna för att få unga att välja en karriär inom äldreomsorgen. Fler nivåer av ledarskap, fler specialiseringar och eventuellt fler yrkesgrupper kan vara några av de områden som bör prioriteras i förändringsarbetet för att skapa en attraktiv sektor.

Ibland känns det som förändringsarbetet går för sakta men jag är övertygad om att det snart kommer ändras. Våra ungdomar som söker sig vidare ut i arbetslivet efter tiden hos oss är fyllda med optimism och förändringskraft. De kommer göra skillnad! Vissa som undersköterskor, sjuksköterskor och andra inom politiken. Det är dags för resten av äldreomsorgen att anamma den energin och med optimism stå upp för sektorn, om vi vill att fler ska vara med i utvecklingen av framtidens äldreomsorg.

 

Ung Omsorg startades 2007 av Bejamin Kainz och Arvid Morin. Idag har de verksamhet på cirka 100 äldreboenden med närmare 900 anställda ungdomar över hela Sverige från Haparanda i norr till Lund i söder.