Vad kan och ska apoteken bidra med i hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige? Hur ska apotekens roll utvecklas? Hur ser det ut i andra länder? Det är frågor som veckans bloggförfattare, Louise Skalin, chefsfarmaceut, Kvalitet, farmaci och hållbarhet Apoteket AB, tar sig an.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Apotekens roll idag och framåt

Louise Skalin, chefsfarmaceut, Kvalitet, farmaci och hållbarhet Apoteket AB

Vad ett apotek är och kan erbjuda är under ständig utveckling. Även om den snabbaste utvecklingen till synes skett utanför Sverige, är det lätt att glömma den utveckling som sker nära oss. Efter den svenska omregleringen av apoteksmarknaden har det produkt- och tjänstesortiment vi som konsumenter erbjuds på ett apotek breddats, rena e-handelsapotek etablerats och nya samarbeten med vårdgivare vuxit fram. Att sköta sina kontakter med apoteket digitalt har blivit allt vanligare för invånare i alla åldersgrupper.

Grunduppdraget först

En helt central uppgift för ett apotek är att genomföra och utveckla det lagreglerade grunduppdraget. Det består i att tillhandahålla förordnade läkemedel, ge anpassad information och rådgivning om läkemedel och genomföra det generiska utbytet av läkemedel. Nya förenklade sätt att beställa sina läkemedel utvecklas, tillgängligheten är en viktig konkurrensfråga och att ge relevanta råd anpassade till kunden, och på det sätt kunden önskar få dem, blir också ett medel för att fortsätta att vara relevant som apoteksaktör.

En utvidgad roll

I andra länder har utvecklingen av apotekens roll förändrats snabbt, delvis till följd av coronapandemin. Även i Sverige har en vidgning av apoteksfarmaceuternas roll aktualiserats. Farmaceutiska rådgivningstjänster för att motivera människor att hämta ut och använda sina mediciner på bästa sätt är under utveckling, inspirerat från bland annat Norge, Danmark och UK. Även ett så kallat farmaceutsortiment avses införas i Sverige – en kategori av receptfria läkemedel som kan säljas på apotek efter bedömning och rådgivning av en farmaceut. Ett ökande problem med restnoterade läkemedel gör att Läkemedelsverket även tittar på hur farmaceuters mandat i dessa situationer ska kunna öka för att hjälpa kunder som annars riskerar bli utan sina läkemedel.

På sjukhusen finns sedan flera år farmaceutenheter som samspelar med vårdavdelningar och mottagningar för att hjälpa till att förebygga läkemedelsrelaterade problem och därigenom bidra till att patientsäkerheten upprätthålls.

Även om utveckling sker i Sverige kan vi konstatera att flera länder nära oss kommit ännu längre i utvecklingen av vad ett apotek kan bidra med i sjukvårdsystemet. I UK läggs nu ett förslag att farmaceuter ska kunna ordinera läkemedel för flertalet åkommor. Även om det finns nackdelar och risker med detta så har nettoeffekter bedömts positiva, detta för att minska trycket på en tungt lastad primärvård.

Nyttja digitala former mer

I dagsläget behöver en farmaceut finnas närvarande under ett apoteks alla öppettider. En utvecklingsväg som också bör utforskas mer är att nyttja den långt gångna digitaliseringen vi ser i många branscher i Sverige. Att tillåta att apoteksfarmaceuter tidvis endast finns tillgängliga digitalt, det vill säga inte låsa sig vid att en farmaceut fysiskt måste hålla i varje läkemedelsförpackning som lämnas ut, skulle kunna förbättra förutsättningar att driva apotek. Detta skulle medge att ett apotek kan hålla öppet även om de enda farmaceuterna på orten behöver vabba eller är sjuka. 99 % av våra utskrivna recept är elektroniska idag och flera kontrollmoment finns inbyggda i de IT-system som används på apotek. En expedition bör kunna hanteras på distans och apoteken bemannas med apotekstekniker eller annan personal som plockar fram aktuella mediciner under ordnade former. Validerade processer och rutiner där läkemedelsförpackningar och dess doseringsetiketter skannas bygger in en säkerhet att rätt medicin lämnas ut. Kan man ha läkarbesök, psykologbesök och sköta sin ekonomi via digitala möten bör man också kunna hämta medicin och träffa sin farmaceut digitalt.

Vad blir nästa steg?

Ofta när apotekens roll diskuteras och jämförs med andra länder tas utmaningar upp så som regelverk och att sjukvårdssystemen skiljer sig åt. Vid utveckling behöver hänsyn såklart tas till särskilda regelverk och möjligheter i ett land. Men tänk om vi i stället skulle titta på likheter och se möjligheterna? Det vi inte trodde var möjligt innan avregleringen är möjligt idag. Farmaceuter som arbetar inom vården var en sällsynt företeelse men finns nu att hitta på flertalet sjukhus. Hur långt kan vi utveckla farmaceuternas och öppenvårdsapotekens roll i Sverige? Det återstår att se. Såväl som i vården är kompetensförsörjning en utmaning på våra apotek. Farmaceutyrket behöver bli mer eftertraktat. Men tänk om utvecklingen av apoteken bidrar till just det? Låt oss blicka framåt och tillsammans se möjligheterna för att utveckla morgondagens apotek.