Forum för Health Policys årsstämma ägde rum den 16 juni på Stora Frösunda Gård norr om Stockholm. På stämman valdes en ny styrelse och vi välkomnar särskilt Magnus Lejelöv, sakkunnig på LIF, som ny ledamot. Vi tackar också Björn Arvidsson, verksamhetsledare på STUNS Life science (tidigare Uppsala BIO) och avgående ledamot, för sitt stora engagemang i styrelsen.

Styrelsen 2020-2021:
Peter Graf (ordförande), Tiohundra, vårdbolaget
Anders Morin (vice ordförande), Svenskt Näringsliv
Livia Holm, KRY
Ann Johansson, Vårdförbundet
Anne Carlsson, Reformklubben
Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
Magnus Lejelöv (nyval), LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Valberedningen 2020-2021:
Karin Thalén (sammankallande), Stockholms sjukhem
Margareta Haag, Nätverket mot Cancer
Marie Ohrlander, MSD Sverige

Ett stor tack till SAS Institute för att vi fick vara i era vackra lokaler. Efter årsstämman presenterade SAS Institute Forums Dashboard som dom håller på att utveckla. Den här gången var det Ulf Hertin och Mathias Lanner som presenterade Dashboarden som bl.a innehåller mått om coronapandemins utveckling.

Vi ser fram emot ett spännande år med intressanta rapporter och seminarier och att fortsätta arbeta för en personcentrerad, innovativ och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg för alla tillsammans med er engagerade medlemmar, vår nya styrelse och vårt forskarnätverk!