Ulrika Ehn är arbetsterapeuten som gjort livet bättre för 16-årige Egil. Det arbetet har lett till att hon uppmärksammats och fått årets Patientpris. I veckans blogg skriver hon om att hitta rimliga och nåbara mål, om att motivera, hitta lösningar och koordinera tillsammans med patienter och närstående – ett viktigt arbete för människor med sjukdomar i lymfsystemet som sällan syns eller får uppmärksamhet.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Även små steg är framsteg

Ulrika Ehn, arbetsterapeut/lymfterapeut och årets Patientprisvinnare

Mitt arbete är till största del polikliniskt på lymfödem-mottagningen på Gävle sjukhus. Jag träffar även patienter som är inneliggande på sjukhusets olika vårdavdelningar. Lymfödem är en besvärlig och ganska okänd sjukdom som innebär att en kroppsdel blir svullen på grund av nedsatt transportkapacitet i lymfsystemet. Det kan uppstå var som helst på kroppen men förekommer oftast i armarna eller benen.  Jag möter patienter med både primära och sekundära lymfödem. Primärt lymfödem uppstår som ett resultat av medfödda avvikelser i lymfsystemet och symtom kan förekomma från födseln eller debutera senare i livet. Sekundärt lymfödem uppstår på grund av skada på ett tidigare intakt lymfsystem. En vanlig orsak till sekundärt lymfödem är cancer eller dess behandling. Idag drabbas, till exempel cirka 20% av de som haft bröstcancer av lymfödem.

Arbetet innefattar kompressionsbehandling, hudvård, träning, egenvård och ibland tilläggsbehandling som till exempel lymfpulsatorbehandling. Det omfattar även ett förebyggande arbete med information om försämrat lymfflöde och tidiga symtom på lymfödem, råd och anvisningar till egenvård för att förebygga lymfödem men även behandling då lymfödem redan har uppstått. Jag medverkar vid utbildning för vårdpersonal och är konsult till externa aktörer som till exempel distriktssköterskor vid hälsocentraler.

Målet med behandlingen vid lymfödem är minskad svullnad samt att förebygga/minska symtom som ex tyngdkänsla, trötthetskänsla och försämrad uthållighet men också att patienten ska kunna utföra sina vardagliga aktiviteter inom personlig vård, boende, arbete/studier samt fritid, så långt det är möjligt.

Att arbeta med patienter med lymfödem är en stor utmaning och en ännu större utmaning är att arbeta med barn och ungdomar med lymfödem. Som tonåring vill man passa in och inte vara annorlunda. Att då samtidigt behöva ha kompressionsbandage och behöva anpassa sin vardag utifrån sina besvär kan vara mycket jobbigt i en redan utmanande tid i livet. Det gäller då att vara ödmjuk och att möta varje individ på dennes nivå. Det som fungerar för en patient kanske inte fungerar för en annan. Genom att hitta olika lösningar och alternativ försöker jag tillsammans med mina patienter komma fram till ett rimligt och nåbart mål för behandlingen.  Det är viktigt att komma ihåg att även små steg och små förändringar också är framsteg.

Det är också en styrka att också vara arbetsterapeut då en stor del av vårt arbete handlar om att anpassa utförandet av aktiviteter utifrån människors fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Mitt uppdrag att hitta nya lösningar kräver kreativitet och uppfinningsrikedom. Det gör mitt arbete så spännande och utmanande. En viktig del i arbetsprocessen är också att koordinera vården för patienterna vid behov, till exempel kontakt med läkare eller andra yrkesgrupper.

Kunskapen kring lymfödem har förbättrats något sedan jag började arbeta med denna patientgrupp men det finns tyvärr fortfarande en stor okunskap kring detta inom vården.  Inom region Gävleborg finns det få lymfterapeuter som arbetar med patienter med lymfödem. Detta innebär att vi i våra yrkesroller är relativt ensamma. Det finns heller inte någon läkare med specialistkompetens inom lymfologi i hela landet att konsultera vid behov. För att möta både patienters, anhörigas och vårdpersonals behov krävs en ständig vidareutveckling inom området och vi arbetar hela tiden med att öka vår kompetens genom att delta på de utbildningar och konferenser som anordnas.

Det är med stor glädje och stolthet som jag tar emot årets patientpris. Det innebär oerhört mycket att få uppskattning och bevis på att mitt arbete är meningsfullt och gör skillnad för mina patienter.


Ulrika Ehn arbetar som arbetsterapeut och lymfterapeut på Arbetsterapi Specialistvård, Gävle sjukhus. Ulrika har arbetat som arbetsterapeut sedan 2001 och med lymfödem sedan 2003. Har också gått en högskoleutbildning till lymfterapeut i Stockholm och blev klar våren 2008.

Ulrika Ehn är 2021 års Patientprisvinnare, läs mer här >>>