Apotekens roll i framtiden

Apotekens roll i framtiden

Veckans blogg kommer från Team Forum för Health Policy som deltog och vann i Apoteket ABs Idétävling. Bloggen utgår från en framtid där apotekens tre hörnpelare är kunskap, digitalisering och Nära vård. Kunskapen hos framtidens apotekare är än mer specialiserad och...
Fungerar patientråd?

Fungerar patientråd?

Sara Riggare, patientforskare Uppsala Universitet och ledamot regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science, skriver i veckans blogg om den kartläggning av patientråd som slutförts under hösten. Kartläggningen visar att det finns en potential i patientråd för...
En gemensam väg för hälsodata

En gemensam väg för hälsodata

Magnus Lejelöv, sakkunnig policy på LiF, skriver om de brister som finns i hur data kring läkemedelsanvändning inom slutenvården hanteras. Han menar att om vi ska skapa nytta för patienten och systemet så behöver vi hitta nya sätt att arbeta på där vi kan följa upp...
De fysiska årliga kontrollbesöken – vem är de till för?

De fysiska årliga kontrollbesöken – vem är de till för?

Sofia Ernestam, reumatolog och verksamhetschef på Akademiskt specialistcentrum i Stockholm, ställer i veckans blogg frågan om det är dags att skrota de årliga fysiska besöken och se över hur vi bäst följer upp och möter patienters behov. Det finns mycket att vinna på...
Även små steg är framsteg

Även små steg är framsteg

Ulrika Ehn är arbetsterapeuten som gjort livet bättre för 16-årige Egil. Det arbetet har lett till att hon uppmärksammats och fått årets Patientpris. I veckans blogg skriver hon om att hitta rimliga och nåbara mål, om att motivera, hitta lösningar och koordinera...