Den här veckan får vi en summering från HIMSS, världens största kongress om e-hälsa och digitalisering i vård, som i år hade temat “Creating Tomorrow’s Health”. Jan E. Larsson, senior rådgivare Cambio, berättar om att AI var störst, hur Norden står sig och vilka trender han ser.  

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

 

Creating Tomorrow’s Health” – Himss 2024

Jan E. Larsson, Senior Advisor, Cambio Healthcare Systems

Årets upplaga av Himss 2024, ”Creating Tomorrow’s Health”, motsvarade väl förväntningar på både program, innehåll och mötesplatser. Med cirka 37 000 deltagare från ett 70 tal länder så är det obestridligt världen största Healthtech-mässa.

Från Norden deltog ca 150 personer med största nationella grupp från Finland. Vilket också är det land i Norden och faktiskt i Europa som accelererar snabbast inom e-Hälsoutveckling tätt följd av Nederländerna , Portugal och Frankrike.

Det är också av vikt att nämna att Nederländerna deltog på Himss US Orlando med över 200 deltagare samt även hade en minister med. Holländarna betraktar helt enkelt Himss US som sin bästa årliga ”education session” och har ett väl utarbetat program för hela veckan som mixas med konferens- och seminarieaktiviteter. Holland har ett arbetssätt inom e-Hälsa utveckling som är värt att studera ytterligare och kan vara ett bra exempel för bilateralt utbyte för både svenska hälsosystemet och industrin.

Vad gäller innehåll och highlights så var mässan på samma sätt som tidigare i år Davos toppmötet starkt präglad av den AI utveckling som vi förnärvarande kan ses i alla branscher. Som Gartner slår fast i artikeln, A Gartner expert points to AI and hospital-at-home as the biggest emerging technologies at HIMSS24, så var AI och Hospital@home de områden som toppade Key-note och fanns med i flest seminarier och bland utställare. Inga andra områden var i närheten av att ta så stor plats som AI och särskilt generativ AI.  I denna länk kan ni finna ytterligare intryck från Martin Idring McKinsey Sverige som ägnade området särskild uppmärksamhet under veckan. Vad gäller presentationer så var Microsofts/Nuances session med CO-pilot och röststyrning med stöd av AI i en klass för sig och något som gjorde stort intryck på mig. Det syns tydligt nu hur röst till text och intelligenta beslutsstöd kan stödja professionen på ett effektivt sätt och därmed kan vässa produktivitet och effektiviteten. Det borde vara efterlängtat och kan ge reella möjligheter att frigöra tid för andra ting än administration .

Vad gäller helhet och hållbarhet på Himss US 2024 så finns anledning att lyfta fram Key note från CEO Himss Hal Wolf som underströk vikten av en hållbar, resilient utveckling inom hälsosystem och teknologi. Särskilt tre områden lyftes fram som väsentliga för hållbarhet och uthållighet för att avlasta vården:

  • Care delivery / Primary Care / Home Care
  • Healthsystems & integrated Predictive care
  • Climate change net zero emissions

I det sammanhanget vill jag nämna Cambio Healthcare Systems med partners och vårt bidrag till öppen ekosystemutveckling med Hållbar Informationsförsörjning som målbild. En målbild som delas av flera och där nya teknologier som AI och andra värdefulla tjänster kan bidra till långsiktighet och innovation. Norden har en viktig roll att spela i denna utveckling, en utveckling där industri och samhälle samarbetar för individens och skattebetalarens bästa.

För att säkra en hållbar utveckling krävs också en hållbar förvaltning (governance) vilket vi tydligt kunde studera genom det Interoperabilitets projekt som nu bedrivs i USA för att säkra individens tillgång till information oberoende av hemvist, dvs ett tydligt federalt initiativ med fokus på standardisering och tillgänglighet. Daniel Forslund, Vårdföretagarna, uppmärksammade detta initiativ och har i sammanfattat intryck och behov av nationell /europeisk digital governance, se här.

Sammanfattningsvis en lärorik vecka som stärker mig i uppfattning att Norden och Sverige är bra med i matchen men att vi behöver accelerera transformation ordentligt och dra nytta av det förändringstryck som vi kunde se i samband med pandemin där nya digitala asynkrona arbetssätt utvecklades i rask takt för att komplettera fysiska möten. Norden har ett ”fönster” där både export och hemmamarknad kan ges ytterligare tillväxt.