Idag släpper vi tillsammans en rapport och skriver i Dagens medicin att:

”Stärk vården för personer med kroniska sjukdomar”

Politiker på nationell, regional och kommunal nivå bör se till att:

stärka vården för personer med kroniska sjukdomar så att den blir jämlik, effektiv, tillgänglig och sammanhållen. Samordning, ett återkommande problem, måste fungera både över organisatoriska gränser och mellan olika professioner.

förutsättningar finns för tidig diagnos – det räddar liv! Inför digitala beslutsstöd för analys av data. Patienterna kan själva dokumentera i sin journal före vårdmötet och därmed underlätta partnerskap mellan vård och patienter.

skapa en jämlik tillgång till rehabilitering, hälsofrämjande insatser och hjälpmedel, som ger patienter stöd i egenvård och till livsstilsförändringar. En stärkt egenvård som innebär trygghet för patienten leder till en minskad användning av vårdens resurser.

patienten kan äga sina egna data och skapa en digital infrastruktur med ”en person en journal” och möjlighet för patienten att dela hälsodata sömlöst mellan systemen. Staten måste ta taktpinnen för att äntligen få till en fungerande it-infrastruktur där system kan kommunicera med varandra och där patientens egna hälsodata enkelt kan användas.

Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Lise Lidbäck, ordförande Neuroförbundet

Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och allergiförbundet

Inger Ros, ordförande Riksförbundet Hjärt Lung

Peter Graf, ordförande Forum för health policy

Catharina Barkman, chef Forum för health policy

Läs debattartikeln här >>>

 

Läs hela rapporten här >>>