Astma/Kol-teamet på Capio Orust vann årets patientpris för att de genom kontinuitet, lyhördhet och helhetssyn behandlar hela människan. I veckans blogg beskriver Johan Ellegård, verksamhetschef, deras teambaserade arbetssätt.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Capio Orust – digifysisk vård med fokus på kontinuitet och tillgänglighet

Johan Ellegård, Verksamhetschef, Capio Orust

Egentligen ska det här inlägget handla om vår astma-/KOL-mottagning. Men jag tror att våra arbetssätt i stort är en avgörande faktor för att lyckas även inom astma-/KOL-vården, så jag startar där.

På Orust arbetar vi i team där vårt mål är att du som patient ska kunna träffa samma vårdgivare både vid planerade, akuta eller digitala besök. Det är naturligt för oss att organisera arbetet så att vi tillsammans använder all vår kunskap för att ge ökad kvalitet för patienten och ett ständigt lärande för medarbetarna. 

Genom teamet levererar vi en primärvård med hög kontinuitet, tillgänglighet och kvalitet. Vi tror att kontinuitet till läkare är oerhört viktigt, både ur ett trygghets- och patientsäkerhetsperspektiv. Vi är samtidigt övertygade om att det är lika betydelsefullt att ha kontinuitet till våra övriga yrkeskategorier; som exempelvis fysioterapeut, sjuksköterska eller psykolog. Därigenom låter vi även medarbetarna tillsammans bestämma vad som blir bäst för varje enskild patient. Våra team har i uppdrag att ta hand om sina listade patienter på bästa sätt och hur de gör det är faktiskt helt upp till dem.

I dialog med våra patienter strävar vi efter att återkoppla samma dag som vi får kontakt. På så vis tar vi ansvar och skapar trygghet genom att meddela nästa steg. Återkoppling kan ske på olika sätt men i ökad utsträckning gör vi det digitalt, via vår chatt. Digital vård är numera en integrerad del av hur vi arbetar med patientkontakterna, inte ett sidospår. För de som inte kan, eller vill använda våra digitala kanaler erbjuder vi såklart telefonkontakt men vi utbildar också gärna våra patienter i hur chatt och videobedömning går till. 

Framför allt har vi enats om ett övergripande mål vilket innebär 100% tillgänglighet i alla inkommande kanaler (telefon/chatt) vilket vi i stort sett uppnått varje dag de senaste 18 månaderna. Vid 100% tillgänglighet kan vi prioritera vem som bäst behöver träffa oss under dagen och det är en avgörande patientsäkerhetsfråga. När vi har tillgänglighet och kontinuitet på plats, då kan vi också på riktigt arbeta med kvalitet. Exempelvis som med vår astma-/KOL-mottagning.

Digifysisk astma-/KOL-sjukvård, är det möjligt?

Hela vårdcentralens koncept bygger på att arbeta teambaserat och det har blivit ett naturligt arbetssätt även på våra kronikermottagningar. För just astma-/KOL-mottagningen har detta varit särskilt lyckosamt och resultatet är en god, högkvalitativ vård för denna patientgrupp. Vi har under flera år framgångsrikt arbetat teambaserat där olika yrkeskategorier genom sin specifika kompetens bidrar till förbättrad vård för våra astma- och KOL- patienter. Teamsammansättningen med sjuksköterska, fysioterapeut, läkare, kurator, arbetsterapeut, hälsopedagog och dietist är nu välorganiserad och tillhandahåller kompetent vård till denna ibland svårt samsjukliga patientgrupp.

Allt gick väl egentligen som på räls fram till mars 2020 då pandemin ställde till det även för oss. Pandemin satte även vår innovations- och problemlösningsförmåga på prov då vi inom loppet av 5 dagar startade upp egna digitala kanaler med chatt och möjlighet till videomöten här på Capio Orust.

Genom detta digitala flöde fick vi även möjlighet att behålla kontakten med vissa av våra astma-/KOL-patienter. De patienter som var osäkra på systemet försökte vi stötta med utbildning och våra astma-/KOL-sköterskor fick hantera ett stort söktryck både i chatten och i telefonrådgivning. Under en lång period hade vi ingen möjlighet att utföra vare sig spirometrier eller fysiska teambesök och dessa alternativa arbetssätt blev då ofta räddningen för patientgruppen, tillsammans med fysiska hembesök av rehab vid behov. Spirometrierna ligger vi tyvärr fortsatt ganska långt efter med men hoppas kunna arbeta i kapp under hösten.

När vi återigen efter något år hade möjlighet att träffa patientgruppen fysiskt, på vårdcentralen, såg vi därför ingen anledning till att ta bort den digitala delen av vårderbjudandet. Vi integrerade i stället den delen i uppföljningen då vi tror att detta skapar ytterligare förutsättningar för en trygg och välinformerad patient.

Sammanfattningsvis är det några delar som vi är särskilt stolta över och några saker som vi kan utveckla vidare. Att tilldelas priset från Forum för Health Policy är för oss oerhört hedrande och ett kvitto på att vi är rätt väg.