”Integrated care – incentives and tools for a coordinated pathway for the chronically ill”

En samlad vårdprocess för kroniskt sjuka – vilka incitament och redskap behövs?

Internationella gäster

Henk Nies

b73e1f120e530de2a12d8ef8931dbf51

Presentation från Henk Nies >>

 

 

 

Clarire Perry

5f81d94ba12d6ddba747f4b44c6cccb4

Presentation från Claire Perry >>

Svensk expert

Göran Stenberg

e3b43ff42131b5c32d23b59058faa5f1Rapport från Göran Stenberg >>

Presentation från Göran Stenberg>>