Den 29 juni släppte Finlands regering ett pressmeddelande som beskriver lagförslag om en nya hälso- och sjukvårdsreform. Om lagförslaget går igenom innebär det stora strukturella förändring och en grundläggande omorganisation som också Norge (2002 och 2016) och Danmark (2006) genomgått.

Läs mer här.