Den 13 mars 2019 anordnade Forum för Health Policy en stor workshop på temat psykisk ohälsa som patientföreträdare, politiker, vårdgivare, företagare, professioner och andra experter deltog i. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll inledde.

Idag publicerar Forum en policy brief med rekommendationer, till stor del baserade på inspel från deltagarna. Läs också gärna Forums debattartikel i SvD med förslag på åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan.

Veckans blogginlägg är skrivet av Aslak Iversen
, verksamhetschef för öppenvårdspsykiatrin i Halland. Han lyfter användningen av digitala lösningar för att höja kontinuitet och kvalitet i vården.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Fler mänskliga möten och behandling på individnivå

Aslak Iversen

Vi har två problem i psykiatrin. Det första: Våra medarbetare, som har utbildat sig för att göra skillnad i människors liv, lägger alltför mycket tid på annat än att träffa patienter. Inte ens hälften av tiden läggs på patienterna! Arbetstillfredsställelsen påverkas. För patienterna blir tiderna för få, för att vi ska kunna möta behoven fullt ut. Vi måste hitta sätt att frigöra tid för mänskliga möten!

Administration är en tidstjuv, t.ex. hur vi hanterar formulär som patienterna fyller i. Psykologen ska plocka fram och posta, räkna samman svar, jämföra, tolka och dokumentera i journal. Allt detta tar tid från patienterna.

Det andra problemet: Vårt sätt att arbeta kring den enskilda patienten är inte tillräckligt vetenskapligt, strukturerat och snabbt. Vetenskapligt framtagna riktlinjer beskriver god vård för grupper av patienter och kunskapsläget är bra på gruppnivå. Men kunskapen om hur Kalle svarar på sin behandling, vilken effekt den har för honom, bygger till stor del på subjektiva, återblickande uppskattningar som görs under besök – och inte på löpande information i realtid. Från det att en insats sätts in, till det att den kan utvärderas i ett återbesök, går det en del tid. Tiden gör det svårt att göra lämpliga förändringar enligt den enskilda patientens behov: Processen att justera doser, sätta in eller sätta ut preparat, justera besöksfrekvens eller innehåll, fungerar inte på bästa sätt. När Kalle kommer för uppföljning efter några veckor, riskerar mycket av underlaget för utvärdering vara inaktuellt och oprecist, eftersom det bygger på hans minnesbild bakåt. Resultatet är fördröjning och brist på pålitliga hållpunkter i det vi kan kalla styrningen av den individuella vården för patienten.

För att kunna styra måste vi se resultat direkt. Man kan jämföra med gjutjärnsplattorna som fanns förr på våra spisar. Hur svårt var det inte att laga mat på dessa? Man märkte inte att plattan var för varm, förrän det var för sent. Att sänka värmen tog för lång tid och såsen blev bränd, även om man sänkte värmen. Lite så är det i psykiatrin: det tar för lång tid att styra vården. Därför är vi inte så effektiva som vi skulle kunna vara – även om vi lever upp till nationella riktlinjer. Utvärderingen är för trubbig och för långsam.

Vi behöver ta fram metoder som förbättrar våra möjligheter att styra vården kring varje patient, genom snabba, mer objektiva utvärderingsmetoder. En väldesignad app i telefonen skulle vara ett viktigt steg. Vi når en individuell kunskapsstyrning. För medarbetarna blir arbetet mer meningsfullt. Om ett instrument även frigör tid för mänskliga möten genom minskad administration, är det fantastiskt!  Forum för Health Policys workshop om psykisk ohälsa visade tydligt, att mänskliga möten är efterfrågade. God teknisk utveckling ska stödja det målet och frigöra tid för det mänskliga mötet.

Aslak Iversen

Aslak Iversen är verksamhetschef i öppenvårdspsykiatrin i Region Halland.