Digitalisering är svaret men vad är frågan?
Patientsäkerhet är svaret men vad är frågan?

Alla vi som lever i vårdens vardag på olika nivåer slås nog ibland av tanken hur lätt det är att bete sig som journalister – att springa i flock åt samma håll. Vår förmåga att lösa komplexa utmaningar med komplexa och flexibla lösningar behöver utvecklas.

Patientsäkerhet var en stor fråga som seglade upp för tio år sedan, sedan blev frågan om patient- och personcentrerad vård viktig, för att inte tala om värdebaserad vård. Kanske är den viktigaste frågan nu den om patientens roll i vården där det stora ordet är involvering.

Forum för Health Policy har funnits i fem år. Vi har vid mer än 20 workshops diskuterat olika policyrelevanta frågeställningar för svensk hälsa, vård och omsorg. Tanken är att adressera de frågeställningar som ligger i tiden och med svenska och internationella forskares hjälp belysa dem ur ett kunskapsperspektiv. Utifrån detta kan rimliga handlingsalternativ tas fram. Vi tror att den ansatsen tillsammans med högt i tak under diskussion underlättar för att hitta vägar framåt. Med förebilder såsom Nuffield trust, Health foundation och KingsFund strävar vi efter att producera policy briefs som är användbara för beslutsfattare på olika nivåer.

Lansering av vår nya hemsida markerar startskottet för en ny höst fylld av aktiviteter med intressanta workshops, seminarier och projekt. Via hemsidan kommer vi på ett modernt och levande sätt hålla er uppdaterade på Forums verksamhet och lyfta intressanta ämnen, artiklar och diskussioner inom health policy – i Sverige och utomlands. I samband med den nya sidan lanserar vi även en blogg som kommer att husera ett antal spännande skribenter som vi hoppas ska fånga ditt intresse.

Vi välkomnar också två nya medarbetare, Forums nya projektledare Catharina Barkman och kommunikatör och koordinator Anna Forsberg. Catharina Barkman har lång erfarenhet av strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor från olika ledande positioner inom Stockholms läns landsting, bla. som innovationsdirektör, td FoU-direktör, utvecklingschef och verksamhetshetsstyrningschef. Anna har tidigare arbetet med innovation och utvecklingsfrågor på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm.

Och för den som är snabb vill jag bara säga; det finns några platser kvar på nästa workshop som handlar om ”Big data, Small data and My data – the future role of patient information”- en faktaspäckad workshop med spännande människor som samtalar om det som kommer att förändra sjukvården mer än vi kan ana. Mer information här.

/ Thorbjörn Larsson, ordförande