Med en fullsatt publik och ett fullspäckat program med många talare blev Forum för Health Policys och Myndigheten för Vård och Omsorgsanalys workshop igår mycket givande.
Vi omges av mängder av data inom hälso- och sjukvården och under workshopen lyftes vilka möjligheter detta skapar i framtiden. Samtidigt diskuterades vikten av att ta hänsyn till patienters och invånares integritet när det gäller digital hälsoinformation. Peeter Ross, professor, läkare och ”pappa” till Estlands eHälsosystem informerade om framgångar och utmaningar i Estland, ett land som satsat stort på digital utveckling.
Sara Belfrage från Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys presenterade en första delrapport i ett projekt som undersöker patienter och invånares syn på integritetsfrågan när det gäller hanteringen av digitala hälsouppgifter.
Inspel från en rad talare belyste både regelverk, det kliniska arbetet och framtida visioner. En namnkunnig panel med bland annat Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting, diskuterade vad vi behöver göra för att öka tempot i eHälsoutvecklingen.
I Forums kommande policy brief kommer ni kunna läsa mer om seminariet.
Ladda ner presentationerna här.