Malou Ekberg har arbetat inom hemtjänsten i 15 år, i olika kommuner. I veckans blogg intervjuas hon av Forum för Health Policys ambassadör och VD på Colivia Magnus Lejelöv. Hon lyfter fram vad som kan förbättras med utgångspunkt i att vårdpersonalen verkligen vill göra väl för patienten och vilka möjligheter och utmaningar hon ser från hennes perspektiv.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

”Ge personalen mer ansvar gällande deras scheman” för bättre arbetsmiljö och kontinuitet!

Malou Ekberg – Intervjuad av  Magnus Lejelöv, Forum för Health Policys ambassadör, tillika vd för Colivia

__________________

Vad ser du är de största utmaningarna för att omsorgen skall bli effektivare och personalen skall stanna kvar? 

Den största utmaningen är att hjälpa de chefer som har ansvar för personalen att få sin personal synlig och att se just personalen som en tillgång. Många av oss som arbetar känner oss mer som en siffra och att man är lätt utbytbar. Detta trots att de som arbetar i yrket gör ett fantastiskt jobb, ger omvårdnad för Sveriges behövande äldre med både kunskap, omsorg och empati. Att inte bli sedd, är avgörande varför personal roterar inom olika vårdenheter. Oftast talas det om högre löner. Men jag menar att det inte är den stora frågan för att hålla kvar personalen.

Självklart är lönen viktig och skall naturligtvis vara rimlig och följa gällande kollektivavtal. Min erfarenhet är att vissa kollegor, särskilt de som inte är svenskfödda i yrket, faktiskt får för låg ersättning som inte följer gällande avtal. Eftersom de inte har full koll på vad som gäller drabbas de mer.

Hur tror du att man skulle kunna lösa dessa utmaningar? 

Arbetsmiljön talas det stort om, men man glömmer ofta att vårdens största arbetsmiljöbov är arbetsschemat. Det är felaktigt fastställda scheman som gör att personal slits ut och stressar för mycket. Detta resulterar i fler sjukskrivningar och platsbyten. Skulle vården lägga mer tid på att fördela tungt jobb på flera så skulle fler också vara kvar på samma enhet längre. Viktningen av passen i schemat kan mycket väl ligga hos personalen. De har kunskapen om vad som görs och hur tungt det är hos vårdtagaren. Om man skulle ta det ett steg längre och ge personalen mer ansvar gällande deras scheman så blir det med stor sannolikhet bättre och mer kontinuitet hos vårdtagaren. En bonus skulle också vara att personalen känner mer ansvar för sin uppgift. En viktig pusselbit är att de som ansvarar för att lägga scheman då skulle frigöra tid för andra kvalitetshöjande åtgärder. Detta skulle bli effektivare och bättre, således något positiv.

Är det flera saker du tycker tar tid och som skulle kunna göras annorlunda? 

Mycket av dokumentationen om vårdtagaren sker oftast utanför arbetstid. Många arbetar flera timmar i veckan “gratis” med detta. Detta är inte optimalt och dessutom blir inte dokumentationen lika bra som den skulle kunna bli om den gjordes i samband med besök hos vårdtagarna och som en uppgift bland andra. Det optimala med dagens teknik hade väl varit en digital diktering där dokumentationen kunde göras i bilen eller under promenaden mellan besöken hos olika vårdtagare. Tekniken finns idag.

Vad tror du i övrigt om digitalisering inom omsorgen framåt? 

Förutom detta med digital diktering tror jag att digitalisering inom omsorgen kan ge mycket stöd till både personal och vårdtagare. Videokontakter i hemmet hos vårdtagare kan underlätta tillsynen, trygghetslarm har funnits länge och är bra. Finns säkert ytterligare digitala hjälpmedel som borde införas för att underlätta för personalen att vara mer tillgänglig till flera samtidigt som vårdtagaren får en tryggare hemmiljö och snabbare kontakt.