Idag är det Alla hjärtans dag, men hur mår våra hjärtan egentligen? Många går med högt blodtryck utan att veta om det, andra är underbehandlade helt i onödan. Här skriver Eva Krutmeijer, Chef för Samverkan, Apoteket och Inger Ros, Ordförande Riksförbundet HjärtLung om vad som behöver göras, inte minst på området digital hälsa.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Hur mår våra hjärtan?

Inger Ros, Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung
Eva Krutmeijer, Chef för samverkan och externa relationer, Apoteket

I pandemitider som dessa är det viktigt att vi kan prata om flera hälsofrågor samtidigt. Covid-19 har hittills tagit över 15 000 människoliv i Sverige, vilket är fruktansvärt. Men det ligger lika mycket sorg bakom varje dödstal när vi riktar blickarna mot hjärt- och kärlsjukdomar. Fler dog i hjärt- och kärlsjukdomar än i Covid-19 även ett år som 2020. Hela 28 000 avled i en hjärt-kärl-sjukdom medan 9 500 avled i Covid-19 under samma period.

Det är hög tid att hjärt-kärlsjukdomar får en större plats i den offentliga debatten. Det kan rädda många liv. Över 2 miljoner människor lever med en hjärt-kärlsjukdom i Sverige idag som skulle kunna undvikas.

Några fakta:

  • Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för hjärt- och kärlsjukdom, som i sin tur är den vanligaste dödsorsaken för människor över 65 år. Högt blodtryck är mycket vanligt. Enligt den svenska befolkningsstudien Scapis lever fyra av tio en medelålders svenskar med högt blodtryck och  nära hälften av dem inte vet om det.
  • Av de som behandlas för högt blodtryck når endast 1 av 5 ett normalt blodtryck. Här är vi i Sverige sämre än våra grannländer och betydligt sämre än Kanada, där 2 av 3 lever med normalt blodtryck. (Länk till det framgångsrika kanadensiska exemplet >>>)

Det här ska vi förstås inte acceptera i ett land som Sverige med en hög andel hälso- och sjukvårdskostnader av BNP, jämfört med andra OECD länder. Det fina i kråksången är nämligen att det både är enkelt att upptäcka högt blodtryck och att det finns bra och billiga läkemedel att tillgå som håller trycket på en normal nivå. En viktig del i förebyggandet av högt blodtryck är att avhålla sig från rökning, begränsa alkoholen och hålla sig i form fysiskt. Alltsammans är åtgärder vi alla kan göra. Om vi också gör dem handlar förstås mycket om motivation och egna drivkrafter.

Något alla kan göra, är att mäta vårt blodtryck regelbundet. De moderna blodtrycksmätarna, som kan köpas på närmaste apotek kostar mindre än tusenlappen och är enkla att använda. Mät gärna några dagar i rad och ta ett medelvärde. Upprepa efter några veckor. Om medelvärdet blir högre än 135/85 mmHg kontaktar du vården.

Johan Sundström, professor i klinisk epidemiologi vid Uppsala universitet, tror att vi skulle rädda mer än tusen liv om året i Sverige om fler upptäckte sina höga blodtryck.

Det som nu krävs är att fler blir medvetna om att det är lätt att själv hålla koll på sitt blodtryck, att vården följer upp patientmöten så att människor inte är underbehandlade, men också att en större tyngdpunkt läggs på prevention.

Vad kan vi göra?

Informera – Strukturera – Samverka

1) Informera och involvera människor. ”Känn trycket”, bli medveten om ditt blodtryck, låt dig inspireras till livsstilsförändringar, se till att få adekvat behandling om det behövs. Se nya digitala lösningar som kraftfulla komplement. Det finns olika hälsotjänster som gör det lätt att behandla sitt blodtryck genom regelbundna mätningar hemma och digitala möten med läkare som kan skriva ut läkemedel och följa upp behandlingen.

2) Till beslutsfattare i stat, myndigheter och regioner: Se till att den digitala infrastrukturen fungerar så att data kan flöda mellan olika aktörer på ett säkert sätt så att den insamlade datan skapar värde. Idag saknas standarder och mycket av den insamlade datan fastnar och kan inte nå fram till vården. Om jag mäter mitt blodtryck digitalt hemma, får jag skriva ner värdena på en lapp och ta med till min husläkare.

3) Nyckeln till framgång ligger i samarbete mellan olika aktörer. Yttersta ansvaret när det gäller digital infrastruktur och goda förutsättningar för hälsotjänster har den politiska ledningen. Men vi alla har ansvar för vår egen hälsa och engagemang behövs från  patientorganisationer, vårdgivare och apotek. 

Kan vi sätta ett gemensamt mål som gäller högt blodtryck? Kan vi bli lika bra som i Kanada? Känn trycket när vi börjar samarbeta mot samma mål!

________________

Riksförbundet HjärtLung har över 35000 medlemmar och prövar nya former för samverkan. Riksförbundet erbjuder aktiviteter och föreläsningar för människor med hjärt- kärl- och lungsjukdom.

Apoteket AB har apotek över hela landet och ett växande utbud av hälsotjänster.

Riksförbundet HjärtLung och Apoteket Ab är medlemmar i Forum för Health Policy.

Vill du veta mer:

Debatt i GöteborgsPosten ”Högt blodtryck den viktigaste riskfaktorn för för tidig död” >>>

Webbinarium den 19 januari som Apoteket arrangerade tillsammans med Doktor24 och Riksförbundet HjärtLung – Läs mer här >>>