Inspirerande eftermiddag på Innovationsplatsens mingel!

Bland innovatörerna på Karolinska finns hälsoanalytikern Johanna Brinne Roos som undersökt om beräkningsmodeller från kemisk fysik går att applicera på vården för att förutse händelser – på individnivå! Preliminära resultat i Johannas studie visar att sannolika kommande händelser faktiskt kan förutspås, baserat på en mängd individuella data, bl.a. patientens tidigare kontakter med vården.

Hjärtdagvården på Karolinska öppnade förra året i syfte att optimera vårdkedjan för hjärtsviktspatienter och fungerar som en brygga mellan öppen- och slutenvård.

Läs mer om Innovationsplatsens projekt här.