Förra veckan deltog Forums projektledare Catharina Barkman i en årlig konferens i Sydafrika arrangerad av STIAS/Wallenberg Research Center*. På konferensen diskuterades olika förslag på hur implementeringen av mHälsa kan underlättas. En rad olika deltagare (politiker, forskare, läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, företagare, studenter m.fl.) från ett stort antal länder samlades för spännande samtal. Här ger Catharina en summering av samtalen samt en kort intervju med Maud Olofsson som deltog i den svenska delegationen. 

Trevlig läsning!

Konferens om mHälsa i Sydafrika

Catharina Barkman

Om eHälsa/mHälsa är svaret vad är då frågan? mHälsa utgör en stor potential för att göra hälso- och sjukvården mer jämlik, mer tillgänglig och mer effektiv. Det handlar också om att kvaliteten på diagnostik och behandling kan förbättras. Arbetsmiljön för personalen kan göras smidigare och bättre. Inte minst kan digitala verktyg öka patientens makt och underlätta för patienterna att ta en mer aktiv del av sin egen vård, vilket vi vet leder till bättre resultat. Det finns idag 165 000 hälsorelaterade appar (de flesta inom kost och motion) och prognoser på 1.7 miljarder nedladdningar. Marknaden för hälsorelaterade appar uppges motsvara ca 21.5 miljarder USD (enligt BCC research). Men marknaden är fragmenterad och de allra flesta mobila appar används inte i någon högre utsträckning. De laddas ner men upplevs inte skapa tillräckligt värde för användaren. Undantag finns förstås i oerhört framgångsrika appar t.ex. BANK ID som numera används inom hälso- och sjukvården i Sverige och Pokemon GO med 500 miljoner nedladdningar vilket antagligen har skapat mer fysisk aktivitet än de flesta folkhälsostrategier.

Ett syfte med konferensen var att ge inspel till en kommande ”roadmap” för att underlätta implementering av mHälsa, framför allt i låg – och medelinkomstländer. Flera deltagare, oberoende om de kom från södra Afrika, Kanada eller Europa betonade vikten av att nya system och ny teknik verkligen skapar ett mervärde för läkare och patient – och att värdet upplevs på ett tidigt stadium. Andra synpunkter handlade om att säkerställa att ny teknik integreras i befintlig infrastruktur, vikten av att utbilda personal i ny digital teknik och se till att slutanvändaren (patienten) inte behöver betala för användbara appar. Analyser av kostnadseffektivitet och nationella strategier för utveckling av mHälsa efterlystes också.

Maud Olofsson, tidigare partiledare för Centerpartiet och fd vice-statsminister är ambassadör och koordinator för Wallenbergstiftelsens engagemang i STIAS. Jag frågade Maud på vilket sätt hon tycker att mHälsa kan påverka hälso- och sjukvården i utvecklingsländer.

-I länder som har både brist på läkare och övrig sjukvårdspersonal är det ännu viktigare att mHälsa kan användas som ett verktyg att nå ut till riktigt fattiga och isolerade områden. Även om man bor långt ifrån sjukvården kan man vara uppkopplad till kompetens inne på sjukhusen.

Maud har en god kännedom om södra Afrika generellt och särskilt Sydafrika och menar att drivkrafterna för innovation och förnyelse är större här än i länder som Sverige, som alldeles för lätt lutar sig tillbaka och lever kvar i gamla traditioner och organisationer. Vi kan faktiskt lära av låg- och medelinkomstländers starka innovativa krafter.

Men vad kan Sydafrika lära av Sverige? Maud menar att vi har god erfarenhet av vilken typ av infrastruktur som behövs och även förståelse för vikten av privata investerare och entreprenörer. I länder med en lång historik av en stark centralstyrning finns risk för en alltför tungrodd reglering och en för stor tilltro till att det offentliga kan bekosta allt. En annan viktig lärdom som Sverige kan bidra med är vikten av långsiktighet i olika investeringsprogram.

Digitalisering/mHälsa är ett av Forums fokusområden och vi kommer fortsätta följa arbetet kring mHälsa inom STIAS. Inom kort lägger vi upp institutets kommande ”Roadmap for mHealth” samt intressanta blogginlägg från forskarna som deltog på konferensen.

 

*Peter Wallenberg hade ett stort engagemang för Sydafrika och ville genom STIAS (Stellenbosch Institute for Advanced Study) bidra till ett institut som investerar i utbildning och vetenskap för att stärka samhället. STIAS utgör en plattform för att diskutera gemensamma utmaningar med personer från olika delar av samhället och världen. Detta för att skapa en korsbefruktning av kunskap som kan generera stora värden.