Nu är det dags att lyfta upp alla goda exempel inom hälso- och sjukvård eller social omsorg.

Ta chansen och nominera till Patientpriset 2024!

Du skickar in din berättelse där du berättar om den vårdgivare du vill nominera. Beskriv din erfarenhet av vård, rehabilitering eller prevention inom hälso- och sjukvården eller omsorgen. Både patienter och närstående kan nominera vårdgivare. Det går bra att nominera både enskilt och i grupp. 

Sista dag att skicka in din nominering är 8 april.

Nominera här >>>

Lyssna till några röster om Patientpriset

Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
Anders Åkesson, Riksförbundet HjärtLung
Lise Lidbäck, Neuro

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Vi vill samtidigt uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt som har underlättat för patienter eller närstående.

Du kan skicka in en berättelse som handlar om en erfarenhet av vård, rehabilitering eller prevention inom hälso- och sjukvården eller omsorgen. Både patienter och närstående kan nominera vårdgivare. Det går bra att nominera både enskilt och i grupp.

Kriterierna för Patientpriset är:
Delaktighet

Vårdgivaren har aktivt och lyhört lyssnat på dig. Du har upplevt att vårdgivaren har visat respekt för din kunskap och har samtidigt motiverat och gett dig förutsättningar att kunna följa ordinationer och instruktioner.

Nöjdhet

Du upplever att vården du fick har gett ett gott resultat som har uppfyllt dina förväntningar. 

Uppföljning

Vårdgivaren har, tillsammans med dig, formulerat en personlig hälsoplan eller liknande plan för uppföljning. Hälsoplanen ska vara dokumenterad i din journal.

Digitalisering

Det är ett plus om vårdgivaren har använt sig av digitala verktyg på ett sätt som har inneburit ökad tillgänglighet eller på annat sätt har underlättat för dig som patient. 

Patientpriset delas ut till både den som har skickat in den vinnande berättelsen, för att ha bidragit med inspiration och kunskap, och till den nominerade vårdgivaren, för sin insats. Vinnaren utses av Forum för Health Policys styrelse. Beslutet kan inte överklagas.

Vi vill gärna publicera några av berättelserna för att sprida inspiration och bra exempel. Genom att skicka in en nominering godkänner du publicering.