Forum för Health Policy får ny verksamhetschef. Catharina Barkman, som har lett tankesmedjan i 8 år, väljer att lämna i augusti. Catharina lämnar över stafettpinnen till Jan Grönlund, fd regiondirektör. 

 

Jan Grönlund och Catharina Barkman

– Forum för Health Policy har under Catharinas ledning växt och blivit en aktör med stort inflytande på svensk hälso- och sjukvårdspolitik. Catharina har gjort ett fantastiskt jobb men har nu valt att lämna. Vi välkomnar Jan Grönlund, med gedigen bakgrund och kunskap om det svenska välfärdssystemet (se info om Jan nedan), som efterträdare, säger Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy.

– Forum för Health Policy är en viktig mötesplats för dialog om utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Det är också en dörröppnare för samarbete och innovation. Jag hoppas kunna använda min kunskap och långa erfarenhet för att förvalta och vidareutveckla en verksamhet präglad av lyhördhet mot medlemmarna och samtidigt med en stark integritet, säger Jan Grönlund.

– Det har varit en ynnest att få bygga upp och utveckla Forum för Health Policy att bli en aktör som verkligen bidrar med forskningsbaserad kunskap och konkreta förbättringsförslag för hälso- och sjukvård och omsorg. Med tanke på de utmaningar som svensk hälso- och sjukvård står inför är Forum för Health Policy viktigare än någonsin. Jag vill rikta ett stort tack till nya och gamla medlemmar, vårt fantastiska forskarnätverk och särskilt till ordförande Peter Graf för allt vi har gjort tillsammans, säger Catharina Barkman.

Om Jan

Jan Grönlund avslutade för ett år sedan en tioårig period som regiondirektör i Region Sörmland. Han har dessförinnan bland annat varit statssekreterare i Näringsdepartementet, vice VD i AFA försäkring, direktör för Hjälpmedelsinstitutet, landstingsdirektör i Jämtland/Härjedalen samt chef för VD-staben i dåvarande Landstingsförbundet. Jan Grönlund är 63 år och utbildad förvaltningssocionom vid Stockholms universitet.