För att öka kvaliteten i vård och omsorgen i Sverige måste vi synliggöra och uppmärksamma allt positivt arbete som sker och sprida goda exempel. Annika Cerderholm och Annika Wåhlin skriver i dagens blogg för Forum om hur Vårdförbundet lyfter sina medlemmars insatser i vardagen genom den årliga Vårdgalan. Pristagarna är personer som har gjort skillnad genom att minska skador och förbättra hälsa, där ett kriterium för priset är ett personcentrerat förhållningssätt. Glädje och stolthet bland medarbetare i vården skapar möjligheter till utveckling!

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Personcentrerad vård premieras

Annika Cederholm & Annika Wåhlin

I tider när våra medlemmars vardag blir allt tuffare, tempot ökar och många förändringar pågår, är det extra viktigt och betydelsefullt att synliggöra och uppmärksamma allt bra som händer och pågår inom hälso- och sjukvården i Sverige och sprida goda exempel.

Vårdförbundet anordnar årligen Vårdgalan, en tillställning där Vårdförbundets medlemmars vardag står i centrum.

På Vårdgalan delas flera priser ut bland annat till medlemmar som har gjort skillnad genom att minska skador och förbättra hälsa. Eftersom Vårdförbundet vill se ett skifte till personcentrerad vård har ett kriterium för priset varit ett personcentrerat förhållningssätt. Pristagarna visar på olika framgångsexempel för att öka kvaliteten i vård och omsorg.

Vårdförbundsprisets första pris gick till Linda Carlsson, enhetschef på Trädgårdarnas äldreboende i Örebro. Hennes insats motiverades med ”Linda arbetar med ett tydligt personcentrerat samledarskap som genomsyrar alltifrån långsiktig verksamhetsplanering, rekrytering av personal, internt värdegrundsarbete, individuella vårdplaner, strukturerade processer för samtal och delaktighet, till hur varje enskild hyresgäst ska kunna leva livet på sina villkor i vardagen”. Dessutom skriver juryn att arbetet har lett till ”låg personalomsättning, en ekonomi i balans och fantastiska omdömen av hyresgästerna i Socialstyrelsens riksundersökning Så tycker de äldre om äldreomsorgen från 2018”

Äldreboendet i Örebro är dessutom ett av de första i landet som tar steget närmare universitetet. Forskare har knutits till boendet. Ett mål är att ha sjuksköterskor, eller annan högskoleutbildad personal, som också forskar. Studier ska genomföras på boendet efter idéer från vårdpersonalen. Evidensbaserade arbetssätt ska bli mer självklara, som på sjukhus. Att vara ett akademiskt vård- och omsorgsboende innebär också att det ska bli en mer profilerad lärandemiljö. Personalen ska få tillgång till ny forskning och föreläsningar, och för studenterna ska nya pedagogiska arbetssätt användas.

Andra och tredjeplatsen delades av sjuksköterskorna Maria Johansson och Charlotte Arenkvist. Charlotte Arenkvist arbetar i hemsjukvården i Eksjö kommun. Hon belönas för sitt arbete med färre tvångsinläggningar inom psykiatrin. Efter en journalgranskning på Eksjös hemsjukvård som nybliven specialistsjuksköterska i vård av äldre upptäckte hon bland annat tvångsinläggningar inom psykiatrin bland Eksjös äldre multisjuka patienter och bestämde sig att för att försöka förebygga tvångsinläggningar. Genom att förbättra samarbetet mellan hemsjukvård och psykiatrin och göra fler samordnade individuella vårdplaneringar, så har ingen patient behövt tvångsvård det senaste halvåret.

Intensivvårdssjuksköterskan Maria Johansson belönas för sin forskning på effekterna av att vårdpersonal och anhöriga tillsammans skriver IVA-dagbok, för ökad patient- och närstående-delaktighet. Med hjälp av den kan patienterna tillsammans med anhöriga prata, minnas och förstå mer från av tiden på intensivvårdsavdelningen vid Länssjukhuset Kalmar. Tidigare forskning visar också att patienterna har stor hjälp av IVA-dagboken när de tillfrisknat för att kunna förstå och bearbeta upplevelsen. Dagboken och reflektioner kring den har kunnat minska andelen IVA-patienter som drabbas av posttraumatiskt stressyndrom.

Årets Vårdchef blev Liselotte Svensson som är enhetschef för Hästveda hemtjänst. En del av vinnarmotiveringen lyder: Liselotte har aktivt bjudit in och skapat mötesplatser för brukare, närstående och medarbetare där de gemensamt har skapat förutsättningar för mer social samvaro och mindre ensamhet.

Vårdgalan var en dag med mycket glädje och stolthet och stort hopp för framtiden!

Skribenter

 

 

 

 

 

 

Annika Cederholm, chefsspecialist Vårdförbundet och Annika Wåhlin, vårdstrateg Vårdförbundet.

Fotograf Ulf Huett