Det har skett en enorm kunskapsutveckling kring livsstilens betydelse för hälsan, till exempel genom fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor. Forskning visar att 45 procent av alla demenssjukdomar kan förebyggas och 80 procent av all hjärt-kärlsjukdom. I veckans blogg sammanfattar Catharina Barkman, Forum för Health Policys workshop på temat ”Prevention – hur ska vi klara framtidens vård?” där Acko Ankarberg, Sjukvårdsminister inledde och patienter, forskare, professionsföreträdare, entreprenörer m.fl deltog.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Medverkande: Acko Ankarberg Johansson – Sjukvårdsminister, Catharina Barkman – verksamhetschef Forum för Health Policy, Katrin Engel – specialist i allmänmedicin, Kristina Ström Olsson – nordisk hälsostrateg If, Nasim Farrokhnia – hälso- och sjukvårdschef Microsoft, Eva-Maria Dufva – forskning/intressepolitik Reumatikerförbundet, Magdalena Lagerstedt – farmaceut och ansvarig hälsotjänster Apoteket AB, Sara Riggare – patientforskare Uppsala universitet, Fredrik Söder – CEO Health Integrator

Prevention och förebyggande betalar sig

Catharina Barkman, verksamhetschef Forum för Health Policy

Det har skett en enorm kunskapsutveckling kring livsstilens betydelse för hälsan, till exempel genom fysisk aktivitet och sunda levnadsvanor. Forskning[1] visar att 45 procent av alla demenssjukdomar kan förebyggas och 80 procent av all hjärt-kärlsjukdom. Det är samma livsstilsfaktorer som ligger bakom flera folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2, Parkinson, Alzheimer, 30 procent av cancersjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och depressioner.

Den 25 oktober 2022 anordnade Forum för Health Policy en workshop tillsammans med försäkringsbolaget If, på temat prevention. Sjukvårdsministern Acko Ankarberg inledde. Olika grupper och nyckelpersoner var representerade; patientorganisationer, fackliga företrädare, experter på sjukvårdssystemet, forskare, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, entreprenörer med flera. Utgångspunkten för workshopen var att belysa frågan om prevention och förebyggande från olika aspketer. Vilka policybeslut behövs för att stärka preventionsarbetet och därmed förebygga onödig vård, öka välmåendet för patienterna och avlasta sjukvården.

Följande områden, med fokus på prevention,  diskuterades:

  • Patienters roll för att stärka primär- och sekundärprevention
  • Primärvården – den nära vården
  • Äldre – prevention och förebyggande
  • Digitalisering och AI
  • Samverkan mellan olika aktörer
  • Finansiering och ersättning

I en kommande rapport från Forum för Health Policy sammanställs intressanta reflektioner och förslag som framkom från alla deltagare.

Ett smakprov på kommentarer:

Som patient som sköter egenvård måste man få rätt verktyg för detta. Många patienter vet vad som behöver göras, men de behöver stöd för detta. Mer kunskap är viktigt.  Fråga patienten vad som är viktigt och vilka behoven är. Utgå från behoven.

Saker behöver hända FÖRE man kommer till primärvården, eller till och med i stället för att komma till vården. Hur kan hälso- och sjukvården ge det stöd som behövs och hur kan pateitner med dåliga levnadsvanor få till ett annat beteende. Vi behöver ge stöd och motivation för att förbättra livvstilsvanorna.

Använd data för olika typer av stöd (beslutstöd, till kliniker eller patient). Datan måste komma till den som ska reagera och agera på den.

Vuxenvaccinationsprogram – finns rekommendationer på regional nivå, men finns inga nationella direktiv för detta. Det finns evidens på att vi kan undvika kostnader och lidande genom att utöka detta.

Vi behöver satsa på flera olika finansieringsmetoder och förbättra dem. Kapitering främjar i grunden ett preventivt arbete. Men i primärvården får man inte hela intäkten för ett framgångsrikt preventivt arbete. Bygger man längre vårdkedjor (en vårdgivare som tar hand om hela patienten) finns det bättre incitament att satsa på preventiv vård.

Det finns stor potential att tänka innovativt och samverka med andra aktörer för att göra skillnad. Flera organisationer och olika yrkesgrupper kan bidra för att stärka prevention och avlasta sjukvården och äldreomsorgen. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter skulle kunna ta ett större ansvar. Apoteken har erfarna och kunniga farmaceuter. Apoteken skulle kunna ha en starkare roll med fokus på prevention, hälsa, livsstil och egenvård och därmed avlasta hälso- och sjukvården och omsorgen.

Detta vara bara ett axplock av kommentarer. I en kommande rapport från Forum för Health Policy presenteras reflektioner och förslag som framkom från alla deltagare.

Stort tack till sjukvårdsministern Acko Ankarberg, alla talare, gruppledare, dokumenterare och inte minst tack till alla deltagare.

[1] Professor Maj-Lis Helenius i intervju med Forum för Health Policy https://healthpolicy.se/det-finns-fungerande-preventiva-losningar-men-det-gar-for-langsamt/