Flera studier visar på stora möjligheter till kvalitetsförbättringar och effektiviseringar med hjälp av digitalisering och användandet av hälsodata. Digitala lösningar och verktyg, rätt använda, är ett sätt att klara av dagens och framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården. Forum för Health Policy har publicerat en rad rapporter med policyrekommendationer om bättre förutsättningar för en digital transformation till stöd för patienter och personal.

Forum för Health Policy har bett läkaren Jonathan Ilicki att utifrån sina erfarenheter, beskriva och reflektera över digital triagering som ett sätt att förbättra patientsäkerheten och frigöra resurser till vården. Vår förhoppning är att rapporten skapar debatt och dialog kring digital triagering. Kommentera gärna på hemsidan eller i sociala media. Stort tack till Jonathan!

Läs hela rapporten här >>>

Peter Graf
Ordförande i Forum för Health Policy Stockholm, maj 2023