Forum för Health Policy har i många sammanhang lyft behovet av en effektivare och enklare administration för att underlätta för alla medarbetare inom hälso- och sjukvården. Det går att spara 3 miljarder utan neddragningar och sämre arbetsmiljö. I veckans blogg beskriver Henric Carlsson, koncernchef Omilon,  ett exempel utifrån deras arbete i dessa frågor. Han menar att det krävs ökad förståelse för upphandlingar och olika typer av utmaningsrätt för att stärka innovation och det krävs handling nu.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Regionerna kan spara över 3 miljarder genom smart administration

Henric Carlsson

Redan innan pandemin var ett faktum, fanns det enorma utmaningar inom välfärden. I Sveriges Regioner och Kommuner (SKR) ekonomirapport 2019, räknade man med att välfärden behöver 35 miljarder kronor i ökade resurser eller effektiviseringar för att kunna bibehålla välfärdens nivå. Digitaliseringen har lyfts upp som en förutsättning för att klara de framtida utmaningarna där färre personer ska försörja fler personer. Behoven har sedan dess ökat extremt mycket på grund av pandemin.

Omilons historia grundar sig på över 55 års erfarenhet av att frigöra tid inom vården. Historiskt sett genom produkter och digitala arbetsmetoder med specialistkompetens för att effektivisera dokumentationen. Investeringar i teknik och utveckling, fokus på tidseffektivisering genom stödsystem och produktionsflöden för personal i sjukvården är avgörande. Lägg där till utveckling av beslutsstödsystem och AI som kapar än mer tid för att kunna frigöra tid till kärnverksamheten.

Tack vare ett nära samarbete med våra kunder har vi kunnat mäta effekterna både i tid och pengar. I huvudsak handlar det om dokumentationshjälp på distans med hjälp av teknik med smarta funktioner och AI. Resultatet blir mer kvalitativa patientbesök till rätt person inom vården, högre säkerhet på dokumentation med beslutstöd samt färre återbesök. Idag vet vi att vi kan ska spara svensk sjukvård över 3 miljarder kronor utöver alla timmar vi frigör per vecka.

Enligt våra beräkningar på regionnivå handlar det till exempel om 117 miljoner kronor i Region Västerbotten, 18 miljoner för Region Gotland och 564 miljoner för Västra Götalandsregionen. Totalt för alla regioner skulle det kunna handla om besparingar på 3,2 miljarder bara inom detta specifika administrativa moment. Minst! Samtidigt blir inte ”digitalisering” målet i sig, utan målet är rätt läkartid, bättre beslutsstöd för den enskilda läkaren och mer kvalitativ vård till patienten. Och vi är bara en bland många entreprenörer som kan underlätta för vårdens administration.

För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter anser jag att det krävs mer fokus och utbildning inom innovationsupphandlingar och upphandlingar med funktionskrav. Utmaningsrätt borde också ta större plats för att få nya och fler ögon på bättre och smartare lösningar inom offentliga verksamheter. Jag har i olika sammanhang efterlyst modigt politiskt ledarskap som vill lyssna, förstå och sedan ta beslut för att arbeta smartare tillsammans med professionella aktörer.

Vår gemensamma välfärd står inför exceptionella utmaningar. De extra 35 miljarderna som SKR nämnde 2019 är för mig gigantiska summor. Nu har de växt än mer. Många med mig har fantastiska lösningar där besparingar inte handlar om att ”färre ska springa fortare”. Men hur många miljoner i besparingar inom offentlig sektor krävs för att vilja driva förändring? Är 3,2 miljarder tillräckligt?

Henric Carlsson, idag koncernchef på Omilon, som i sin tur har sin historia från Max Manus och Conscriptor. Henric Carlsson grundade Conscriptor i början av 2000-talet och idag har Omilon 55 års erfarenhet av att frigöra tid inom vården genom smarta digitala arbetsmetoder och modern teknik.