Ska vi ha mer eller mindre statlig styrning?
Den 2 maj 2023 anordnade Forum för Health Policy en workshop med temat styrning

Forskare, experter, patientföreningar och ledande personer inom området samlades för att diskutera hur styrningen av svensk hälso- och sjukvård kan utvecklas på nationell, regional och kommunal nivå. Sverige står idag inför utmaningar som långa väntetider, problem med samordning och brist på personal. Hur löser vi dessa problem? Hur kan vi ställa om till en god och nära som är tillgänglig för alla patienter?

Läs sammanfattningen här >>>