Samverkande vårdsystem på 36 timmar

Samverkande vårdsystem på 36 timmar

I takt med att andelen digitala och digifysiska vårdbesök ökar blir det allt viktigare att kunna överföra information från digitala kommunikationsplattformar till vårdens journalsystem. I dagens blogg skriver Monica Winge, som ingår i Forums forskarnätverk, om det...
Digifysiskt Vårdval – Frukostseminarium 17/12-2019

Digifysiskt Vårdval – Frukostseminarium 17/12-2019

Forum för Health Policy bjöd in medlemmar och forskare till ett frukostseminarium den 17 december. Göran Stiernstedt, särskild utredare för Digifysiskt Vårdval (SOU 2019:42) inledde morgonen med en kort sammanfattning av utredningen. Inger Ros, Riksförbundet Kry,...
Digital vård utmanar och utvecklar hälso- och sjukvården

Digital vård utmanar och utvecklar hälso- och sjukvården

Digital teknik skapar nya möjligheter i vården men innebär även ett stort förändringstryck som utmanar och till viss del skrämmer. Nasim Bergman Farrokhnia, som ingår i Forums forskarnätverk, har valt att bryta en traditionell läkarkarriär genom att börja arbeta med...
Hur bör sjukvården styras?

Hur bör sjukvården styras?

Tidigare i veckan publicerade ESO en rapport av Clas Rehnberg som jämför sjukhussektorn i ett antal västeuropeiska länder. Clas, som ingår i Forums forskarnätverk, skriver i dagens blogg om rapporten och svensk sjukhussektor som har goda medicinska resultat men låg...
Personcentrerad vård premieras

Personcentrerad vård premieras

För att öka kvaliteten i vård och omsorgen i Sverige måste vi synliggöra och uppmärksamma allt positivt arbete som sker och sprida goda exempel. Annika Cerderholm och Annika Wåhlin skriver i dagens blogg för Forum om hur Vårdförbundet lyfter sina medlemmars insatser i...