Catharina Barkman skriver i dagens blogg för Forum om Brexit. De tre framträdande tankesmedjorna/forskningsorganisationerna inom hälso- och sjukvård i Storbritannien kommenterar och rapporterar återkommande om konsekvenserna för vården av att Storbritannien lämnar EU och fyra primära riskområden för det brittiska sjukvårdssystemet och dess patienter lyfts fram.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Vad händer med sjukvården om Storbritannien kraschar ut ur EU?

Catharina Barkman

Nuffield Trust, The Health Foundation och The Kings Fund är tre tunga tankesmedjor/ forskningsorganisationer inom hälso- och sjukvård i Storbritannien. De har återkommande kommenterat och rapporterat om konsekvenserna för vården av att Storbritannien lämnar EU.

Nu när Brexit närmar sig, låt oss titta på vad dessa tre tankesmedjor gemensamt framhåller. Deras huvudsakliga slutsats är att ett Brexit utan avtal får avsevärda negativa konsekvenser för det brittiska sjukvårdssystemet och dess patienter.

Fyra riskområden lyfts fram:

  1. Risk för att personalkrisen förvärras
  2. Brister i materialleveranser och prisökningar för viktiga varor
  3. Förberedelse för att ta emot återvändande emigranter
  4. Behov av ökad finansiering i ett läge med stora ekonomiska svårigheter

Enligt olika rapporter har brittiska sjukvårdssystemet, NHS (National Health Service) en omfattande personalbrist med ca 100 000 lediga tjänster och ytterligare 110 000 i omsorgen. Även ett mindre antal europeiska migranter som lämnar försvårar situationen. Enligt en undersökning av ”British Medical Association” har en tredjedel av läkare från övriga EU som arbetar idag i Storbritannien funderat på att lämna landet. Beräkningar visar på att NHS behöver ytterligare 5000 sjuksköterskor från utlandet/år för att hindra en försämring av personalsituationen. Inom omsorgen är situationen än mer allvarlig där risken är stor att 90% av utländska arbetskraften inte skulle kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd.

Materialbristen på Akademiska sjukhuset i Uppsala har lett till 244 inställda operationer (SvD 20191027) och har skapat en stor debatt i Sverige om beredskap. I Storbritannien finns olika planer för lagring och nya leveransvägar efter ett Brexit. Sannolikt skulle dock ett Brexit utan avtal leda till en omfattande administration mm och nya regelverk med konsekvenser i form av en ökad brist på mediciner och medicintekniska produkter. Kostnaderna för import skulle öka. En analys från Nuffield Trust beräknar ökade årliga kostnader på motsvarande drygt 28 miljarder kronor.

Britter utanför Storbritannien har inte, med ett Brexit utan avtal, garanterade rättigheter till sjukvård inom EU och de kanske behöver återvända till Storbritannien och därmed ta del av sjukvården. Cirka 200 000 pensionerade britter utomlands skulle förlora rättigheterna att nyttja EUs sjukvård. Det är osäkert hur många av övriga 800 000 britter som bor utomlands som skulle ha råd med sjukvård. En ökad belastning på NHS är att vänta.

Återkommande artiklar har handlat om finansiella kriser i NHS. Enligt beräkningar från the Office for Budget Responsibility innebär ett Brexit utan avtal att offentliga finanser kommer försämras med drygt 370 miljarder kronor/år.

Påverkan på svensk hälso- och sjukvård skall inte överdrivas. Men Storbritannien är en stor läkemedelsnation med tillverkning av många läkemedel vars export till övriga Europa, inklusive Sverige, kan drabbas av störningar. Det är tänkvärt mot bakgrund av de senaste veckornas uppmärksamhet kring bristande beredskapslager i svensk sjukvård.

Huruvida vi får ett Brexit, med eller utan avtal, återstår att se. Det finns olika scenarier för ett Brexit. Nuffield Trust, Kings Fund och The Health Foundation har ett gott rykte om gedigna analyser och forskning. Stora utmaningar väntar om dom har rätt i sin analys.

Läs deras brev till regeringen i Storbritannien.

Catharina B

Catharina Barkman är Project Director på Forum för Health Policy och tidigare bland annat Innovationsdirektör inom Stockholms läns landsting.