Cecilia Karlsson på Digitalwell Arena, Region Värmland ser ljust på framtiden i veckan blogg. Hon lyfter att det är tillsammans som vi kan rädda livet på framtiden. Hon inspirerar oss till att använda vår stora innovationskraft för att bygga ett proaktivt hälsosystem. Hon menar att vi för att lyckas behöver minska behovet av vård genom att använda den outnyttjade resurs som redan finns i varje människa.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Tillsammans räddar vi livet på framtiden

Cecilia Karlsson

En modig inledning? Kanske, men det är just denna utmaning som ger mig energi att vara med på en framtidsresa. En framtidsresa där vi gemensamt skapar förutsättningar för ett hälsosamhälle. Vad är då ett hälsosamhälle? Vi har inte svaret, men att fokusera på hälsa och inte bara vård och vända de negativa scenarierna i våra samhällsutmaningar till handlingskraft i positiv framtidstro är en början.

Arenor för innovation
Som nationellt vinnväxtinitiativ* är DigitalWell Arenas uppgift att via samarbeten gå från en låg till en hög innovationsförmåga för att lösa komplexa utmaningar inom hälsa och välfärd. Kraften är en arena för utveckling och innovation.

Fristående arenor för samverkan och innovation behövs som brobyggare. De har inte själva något egenvärde. Arenor med uppdrag att arbeta med samhällsutmaningar finns för  andra som kan identifiera utmaningar och problem.

Innovationskraft 
Vi fick snabbt pröva vår förmåga att göra skillnad i en svår situation under våren. Sjukvårdsorganisationer runt om i landet hade redan ställt om med enorm kraft, för att möta de medicinska behov som stundade i pandemin. Ett utvecklings- och innovationsarbete som sällan skådats i svensk sjukvård. Med min bakgrund inom sjukvården kände jag stort ansvar och behov av att hjälpa till utifrån en ny roll, som processledare i ett initiativ för framtidens digitala hälsotjänster.

Det blev hög tid att omsätta ord till handling – i skarpt läge. Vi testade möjligheterna med DigitalWell Arena och gjorde en utlysning, om två miljoner kronor för innovationsstöd till företag som har innovativa idéer som kan göra skillnad i en svår situation.

Vi fick gensvar direkt. På mindre än tre månader kom det in ansökningar från över 40 bolag som vill utveckla tjänster och innovationer. Genom en snabbt uppbyggd innovationssupport engagerades aktörer från offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhället och kunde på så vis erbjuda 70 stödinsatser av olika slag som genomfördes av experter från närmare 20 olika organisationer. För oss blev det beviset på att tillsammans är nyckelordet. Vi blev arenan som samlade experterna, visionärerna och medmänniskorna som påbörjar utvecklingen av lösningarna och förflyttar oss från det gamla till det nya. Några exempel kan nämnas, en digital tjänst som i tidigt stadie identifierar elevers behov för att tidigt anpassa ”speciella åtgärder” för att nå läroplanens mål anpassad till distansundervisning. En digital tjänst inom suicidprevention, en motivationsapp som omvandlar steg till bonuspoäng är några exempel på digitala innovationer för bättre hälsa.

Därför vågar jag sticka ut hakan och säga: Tillsammans räddar vi livet på framtiden genom att samla krafterna och kompetenserna i en förflyttning från ett reaktivt vårdsystem till ett proaktivt hälsosystem, som minskar behovet av vård genom att använda den outnyttjade resursen som redan finns i oss människor.  Det innebär att varje individ blir mer delaktig, ansvarstagande och inkluderade i framtidens utveckling av hälso- och sjukvård.

Vi tillsammans blir en ”impact unicorn” som påverkar och stödjer människor till att leva i ett hållbart hälsosamhälle.

Där vill jag vara med – för att jag kan, vill och måste.

Cecilia Karlsson

190307-cecila-karlsson

Cecilia Karlsson är Innovation Manager på Digitalwell Arena, Region Värmland som också är medlemmar i Forum för Healthpolicy.

 

* Vinnväxtinitiativ främjar hållbar regional tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings-och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden.