Nu är det snart nytt år och vi tänkte passa på att dela med oss av spännande smällkarameller i form av inspirerande läsning och kunskapsstärkande lyssnande.

I årets sista blogg har vi därför samlat några favoriter bland bloggar och poddar som kan passa för reflektion inför det nya. Ifall du inte har läst vår bloggar eller lyssnat på Hälso- och sjukvårdspodden tidigare och undrar var du ska börja – testa några av våra rekommendationer. Kom också gärna med förslag på bloggare som du vill läsa och intervjupersoner för Hälso- och sjukvårdspodden!

Vi vill också önska ett riktigt Gott och Bättre Nytt År!

Peter Graf, ordförande och Catharina Barkman, projektledare.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Bloggtips!

Patientprisvinnarens resa genom vården
Av Jessica Dahlin

Hur är det att vara patient och slussas runt i primärvården i sju långa månader tills rätt diagnos ställs och tumörerna upptäcks i buken? Och därefter, sent omsider, äntligen komma till rätt klinik och få fantastisk vård? Jessica Dahlin,  Forum för Health Policys första patientprisvinnare,  beskriver sin resa genom vården. Tidig upptäckt av cancer är avgörande för en framgångsrik behandling. Därför är Jessicas blogg så viktig. Läs här >>>


Rum för innovation – ett sätt att minska vårdrelaterade infektioner
Av Johanna Langer.

Följsamhet av hygienrutiner som omfattar städning, handhygien och klädsel är avgörande för att minska risken för vårdrelaterad infektion. Med ny teknik och datahantering går det att bättre mäta hygien, t.ex. genom att sätta RFID-taggar (Radio Frequence ID) på vårdpersonalen och sensorer vid handfat och spritdispensrar. Johanna Langer, Business Transformation lead Nordic på Sodexo, skriver en spännande blogg om hur ny teknik kan bidra till att följa och monitorera återsmutsning, förutse behov av hygieninsatser och underlätta för vård- och omsorgspersonal att följa hygienregler. Läs här >>>


Omotiverade skillnader i svensk förlossningsvård”
Av Johan Mesterton

Om alla kliniker presterat lika bra som de 20% som presterade bäst skulle 2200 kejsarsnitt, 900 allvarliga bristningar, 1500 infektioner och 2700 kraftiga blödningar kunnat undvikas. Skillnader och variationer mellan olika klinikers och regioners resultat är ett sätt att lära och utveckla vården. Det görs för få analyser. Johans mycket konkreta blogg om förlossningsvården som visar på en förbättringspotential är ett bra exempel. Läs här >>>


Community driven healthcare builds trust and reduces costs
Av Dr. Doug Eby, Alaska

Arbetet med att utveckla primärvården i Alaska börjar bli känt i Sverige och tjänar som en inspiration i utvecklingen av den nära vården. Här skriver dr Eby en blogg för Forum för Health Policy om inspirerande samarbeten som bidragit till konkreta resultat, t.ex. att man har lyckats minska antalet akutbesök med 40% och antalet sjukhusvistelser med 36%. Läs här >>>


Med uppdrag att vända upp och ned på sjukvården
Av Patrik Bodeby

Kan man både öppna upp vårdplatser och pröva nya idéer? Patrik Bodeby, sjuksköterska, avdelningschef och projektledare för kirurgisk utvecklingsavdelning vid Akademiska sjukhuset, beskriver hur de har gått från överbeläggningar och dålig arbetsmiljö till nöjda patienter, lägre sjuktal hos personalen, bättre och säkrare vård, ett spännande utvecklingsarbete som pågår på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Läs här >>>


Hälso- och sjukvårdspodden!

Ta en långpromenad eller en joggingtur och passa på att lyssna på något avsnitt av Forum för Health Policys Hälso- och sjukvårdspodd, t.ex. avsnittet med Göran Henriks. ”Hur hänger asiatisk mat ihop med Svensk Hälso- och sjukvård i förändring? Hur går man från att vara en nöjd elva till en missnöjd tvåa? Göran Henriks, erfaren utvecklingsdirektör från Region Jönköping ger olika perspektiv på vården, hälsan och patienten.  Göran svarar också förstås på frågan om vilket hälso- och sjukvårdssystem som är bäst i världen.”

Du hittar alla avsnitt här >>> eller där du lyssnar på poddar!