Forum för Health Policys Patientpris 2023 gick till Stockholm Spine Center nominerade av Sven Jonsson, patient. Här följer hans berättelse om varför han valde att nominera: ”För första gången på åratal i svensk sjukvård har jag sett att man genom detta tvärfunktionella team uttalat och antagit, samt till mig genomfört en holistisk approach på mina individuella besvär.” 

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Sven Jonsson, patient

Varför valde du att nominera Stockholm Spine Center?

I en alltmer fragmenterad hälso- och sjukvård kommer utsatta patientgrupper i kläm. Jag vill som patient med långvarig smärta och diagnostiserad utmattningssyndrom nominera personer och en enhet som medfört för mig en livsförändring genom en holistisk vårdinsats med hög nivå av personcentrering. Rehabteam av denna kaliber måste lyftas som det goda exemplet i Sverige idag och deras arbetsmetodik måste få fortsätta, samt dupliceras, för att möta de ökade behoven.

Varför är det viktigt med ett Patientpris?

I en hälso- och sjukvård där besparingskrav fortsätter generera än mer trött personal, så behövs stimulansmedel mer än någonsin. Patientpriset är ett oerhört viktigt stimulansmedel, som lyfter fram de personer som trots dagens utmaningar, ändå gör underverk för patienter, för anhöriga och för samhället i stort genom sin vårdinsats.

Beskriv din vårdupplevelse

För första gången på åratal i svensk sjukvård har jag sett att man genom detta tvärfunktionella team uttalat och antagit, samt till mig genomfört en holistisk approach på mina individuella besvär. Inte bara ansatsen som är grundat på mina uttalanden, mina behov, min medicinska situation, utan även följsamheten under själva behandlingen som vi är mitt uppe i. Ord som var fyllda av empati uttalades; Vad kan vi göra för dig, för att du ska få förtroende igen för sjukvården. Ord som blir till balsam då man tidigare i andra situationer mötts av stuprörsvård med punktinsatser med brist på översikt och uppföljning. 

Beskriv resultatet av din vårdupplevelse

Små delar spelar roll. Ett leende från receptionisten när jag kommer, förändrar mitt sinne. Teamets stöd och behandling sker genom högfrekvent kontinuitet. Veckovisa träffar med olika kompetenser efter behov och målbild. Träffarna kan vara både för mig enskilt liksom i gruppterapi. Att kombinera båda sätten är en framgångsfaktor. Jag har verkligen upplevt en fullständig närvaro av teamrepresentanten vid varje tillfälle. Att man hela tiden stämmer av mitt läge, min smärta, min trötthet och min möjlighet att förbättras. De både ser och hör mig, även det jag inte själv säger. Frekventa teamuppföljningar med alla närvarande för att realisera både detalj- och övergripande målsättningar utifrån en gemensamt uttalad rehab-plan. Att man nyttjar digitala påminnelser möjliggör att en trött, glömsk patient ändå får en hög följsamhet till den aktuella rehabplanen. 

Jag grät när jag gick ut från enheten då jag blev accepterad för denna team-insats för rehabilitering av min smärta och utmattning. Jag hade kämpat med min nu avlidna frus cancer i 18 år, jag hade själv fått en massa smärta, jag var helt slut. Nu skulle ett team ta hand om hela mig. Detta medför att jag nu är på väg tillbaka.