Idag den 9 juni är det “Vad är viktigt för dig-dagen”, eller ”What matters to you day” som dagen kallas internationellt. Dagen är tänkt att vara en påminnelse om att det inte endast är frågan “what’s the matter with you?” som ska vara central i mötet mellan patienter och vård, och brukare och omsorg. För att uppmärksamma dagen har vi frågat tre av våra medlemsorganisationer vad som är viktigt för dem utifrån våra fokusområden.

Stockholms sjukhem, vad är viktigt för er inom innovation och digitalisering?

För oss på Stockholms Sjukhem är det viktigt att innovation och digitalisering bidrar till att patienten kan vara mer delaktig i sin vård och omsorg. Vi ställer frågan ”vad är viktigt för dig” när vi arbetar med utveckling och det hjälper oss att förstå patientens behov och drivkrafter. För en person som vårdas i hemmet med en svår sjukdom kan det till exempel vara viktigare att kunna chatta med personalen för att planera sin dag, än att följa olika medicinska mätvärden.

Patientdriven utveckling handlar om att säkerställa att vi har rätt kunskap när vi arbetar med innovation, då kan vi tillsammans skapa en trygg och tillgänglig vård – digitalt och fysiskt.

Karin Thalén
Sjukhusdirektör, Stockholms Sjukhem

Carmona, vad är viktigt för er inom effektivitet och kvalitet?

För mig som VD på Carmona AB är det otroligt tydligt att se hur de i vården som jobbar med personer som har långvariga sjukdomar tjänar på att använda patientrapporterade mått vid besöken. Genom att fånga hälsoläget på ett jämförbart sätt med tidigare besök, kommer valet av fortsatt behandling fattas på betydligt bättre grund än utan.

Svensk vård som helhet är heterogen i denna fråga. För många är det fortfarande okänt att det finns kliniker och läkare som arbetar digitalt och inkluderar patientens mått på hälsa i sina bedömningar vid varje besök. De som gör det har ett stort försprång och är framgångsrika i sin behandlingskvalitet. När det görs digitalt går det också att följa klinikens patienter som grupp och bedöma hur välbehandlade de är, inte bara på individnivå utan också på gruppnivå. Jämförs det med de resurser som går åt ges dessutom ett mått på klinikens effektivitet över tid.

Richard Grönevall
VD, Carmona AB

Länsförsäkringar, vad är viktigt för er inom personcentrerad vård och omsorg?

Personcentrerad hälso- och sjukvård innebär för oss att både kunna hjälpa till att tillgodose behovet av personanpassad vård vid sjukdom eller skada men också att proaktivt jobba för att främja hälsa och välbefinnande såväl hos barn och unga som hos vuxna. Det gör vi genom sjukvårdsförsäkring och andra trygghetslösningar och genom att vi är engagerade och har ett omfattande samhällsengagemang med riktade aktiviteter i samarbeten med civilsamhället.

Vi tycker det är särskilt viktigt att människor får möjlighet till mer kunskap om sin egen hälsa och välmående och vad man kan göra om man inte mår bra. Det finns mycket man kan göra för att vända riskfaktorer till hälsa och det finns hjälp att få. Tidiga insatser är viktiga för att människor ska få hjälp att ta tag i problem innan de blir för stora, för att behålla hälsa och förebygga ohälsa. För den som blir sjuk, diagnostiserad med en sjukdom eller behöver hjälp med rehabilitering i någon form ser vi att det är nödvändigt att patienten är delaktig och att vårdplaneringen är effektiv för att individen ska få bästa stöd till egenvård men också till en effektiv vårdprocess.

Genom att lägga ett större fokus på proaktiva hälsoinsatser och tidig rehabilitering kan samhället spara stora pengar genom att minska behovet av vård. Prevention och tidig rehabilitering innebär också ökad livskvalitet för individen.

Kristina Ström Olsson
Hälsostrateg, Länsförsäkringar