Idag önskar vi alla läsare en glad påsk med Forum för Health Policys 5-årsrapport för åren 2014-2018. Föreningens verksamhet växer för varje år som går och nu är vi 20 medlemmar som representerar en bredd av olika perspektiv inom hälso- och sjukvården!
Vi fortsätter med full fart framåt, genom att lyfta viktiga frågor inom health policy, stimulera till möten mellan olika aktörer och inspirera till nya innovativa lösningar.

Trevlig läsning och Glad Påsk!

 

nya innovativa lösningar.

Skärmavbild 2019-03-31 kl. 16.45.55

(klicka på bilden för att ladda ner rapporten)

Varför behövs tankesmedjan Forum för Health Policy? 

Catharina Barkman

Vi bor i ett land med världsledande akutsjukvård. Vi är experter på att rädda liv och sätta in snabba insatser när läget är akut. De medicinska resultaten är mycket goda och förbättras ständigt inom flera områden, till exempel cancer-, stroke- och hjärtsjukvården.

Samtidigt finns stora brister som vi måste adressera omedelbart. Kommuner och regioner/landsting står inför svåra utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen. Redan nu märks svårigheterna att möta de ökande behoven genom personalbrist och växande köer i sjukvården.

Vården är inte rättvis. Det finns stora skillnader i medicinska resultat mellan våra regioner/landsting och sjukhus. Bostadsadress eller socioekonomisk bak- grund ska inte avgöra kvaliteten på den vård du får. Den vård de multisjuka erbjuds i dag är alltför fragmenterad. Här behövs kontinuitetsvård, med sammanhållna vårdkedjor och personal som lär känna patient och närstående.

Hur kan vård och omsorg utvecklas och förbättras? Vilka åtgärder fungerar? På samma sätt som det är självklart att den kliniska medicinska delen av hälso- och sjukvården baseras på kunskap och vetenskap bör vi bättre underbygga beslut som rör vårdens styrning och organisation med kunskap. Därför behövs Forum för Health Policy, en ledande tanke- smedja, för att bidra till utveckling och innovation i vård och omsorg.

Forum för Health Policy är en plattform där patienter, politiker, vårdgivare, företagare, entreprenörer och andra engagerade gemensamt kan föra en kunskaps- baserad diskussion. Vi vill bidra till en idémässig mångfald som underlag för bättre och mer väl underbyggda beslut.

Forum för Health Policy drivs som en opolitisk ideell förening med syfte att stimulera utveckling och inno- vation inom hälsa, vård och omsorg. Tillsammans har styrelsen, kansliet och medlemmarna en fantastisk kunskap och ett engagemang och ju fler vi är desto starkare blir vår röst till gagn för patienter, personal och skattebetalare.