Start 9
Start 8
Start 2
Start 6

Om Forum för Health Policy

Om Forum för Health Policy

Forum för Health Policy är en ideell förening som, med ett tydligt internationellt perspektiv, vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till vetenskapligt baserad kunskapsbildning och dialog inom health policy. Genom att skapa forum för dialog och spridning av forskning och faktabaserat kunskapsunderlag ska föreningen bidra till utveckling och innovation inom hälsa, vård och omsorg.

Medlemmar i föreningen är Astma och Allergiförbundet, Attendo, ILCO, LIF, Nätverket mot Cancer, Riksförbundet HjärtLung, Stockholms Sjukhem, Svenskt Näringsli...

Läs mer

Aktuellt

Ett forum för dialog

Ett forum för dialog

Ett forum för dialog Peter Graf Vi bor i ett land med världsledande akutsjukvård. Vi är ex... Read More
Vad kan Sverige lära av Nederländerna och Schweiz?

Vad kan Sverige lära av Nederländerna och Schweiz?

Läs vår sammanfattande skrift om Schweiz och Nederländernas hälso- och sjukvårdssystem, ut... Read More
Kunskap ger trygghet

Kunskap ger trygghet

Den 19 december arrangerar Forum ett frukostseminarium om Digitalisering i vården. Där kom... Read More

Ett forum för dialog

Bli Medlem

Policy brief 2017

Forskarnätverk