Start 1
Start 2
Start 3
Start 4

Om Forum för Health Policy

Om Forum för Health Policy

Forum för Health Policy är en ideell förening som, med ett tydligt internationellt perspektiv, vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Detta görs genom att skapa forum för dialog och spridning av forskning och faktabaserat kunskapsunderlag inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Läs mer

Aktuellt

Dags att gå från ord till handling

Dags att gå från ord till handling

Den 13 februari håller vi årets första workshop på temat Sammanhållen Vård och Omsorg, en ... Read More
Värdebaserad vård – för patientens skull!

Värdebaserad vård – för patientens skull!

Denna vecka gästbloggar Jörgen Nordenström, emeritus professor och tidigare överläkare på ... Read More
Studie om vårdnätverk

Studie om vårdnätverk

Ulrika Winblad är en av forskarna som ingår i Forums forskarnätverk. Idag publiceras en st... Read More

Artikelserie

Bli Medlem

Rapporter

Forskarnätverk