Start 1
Start 2
Start 5
Start 6

Om Forum för Health Policy

Om Forum för Health Policy

Forum för Health Policy är en ideell förening som, med ett tydligt internationellt perspektiv, vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Detta görs genom att skapa forum för dialog och spridning av forskning och faktabaserat kunskapsunderlag inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Läs mer

Aktuellt

Den amerikanska hälso- och sjukvårdsreformen

Den amerikanska hälso- och sjukvårdsreformen

Den 4 maj bjöd Forum, i samarbete med Svensk Socialmedicinsk Förening (SSF), in till ett s... Read More
En smidig vård och omsorg – där patienten alltid passar in

En smidig vård och omsorg – där patienten alltid passar in

Forum för Health Policy har identifierat samordning av vård och omsorg som en av de absolu... Read More
Gränsöverskridande jobbrotation

Gränsöverskridande jobbrotation

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för en hållbar utveckling inom hälso- ... Read More

Policy brief 2017

Bli Medlem

Artikelserie

Forskarnätverk