Start 1
Start 2
Start 5
Start 6

Om Forum för Health Policy

Om Forum för Health Policy

Forum för Health Policy är en ideell förening som, med ett tydligt internationellt perspektiv, vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Detta görs genom att skapa forum för dialog och spridning av forskning och faktabaserat kunskapsunderlag inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Läs mer

Aktuellt

Äldreomsorgen – en framtidsbransch för unga!

Äldreomsorgen – en framtidsbransch för unga!

Under 2016 inledde Forum för Health Policy en satsning på unga i vården. Genom seminarier,... Read More
Från organisation och produktion till person

Från organisation och produktion till person

Sedan den första januari är Vårdförbundet medlemmar i Forum för Health Policy. Under våren... Read More
Dags att gå från ord till handling

Dags att gå från ord till handling

Den 13 februari håller vi årets första workshop på temat Sammanhållen Vård och Omsorg, en ... Read More

Workshop 13/2!

Bli Medlem

Artikelserie

Forskarnätverk