Start IngerRos
Start – Health Foundation
Start 8
Start workshop2018

Lyckad workshop om vård online

Lyckad workshop om vård online

Den 2 oktober bjöd Forum för Health Policy in till en eftermiddag som innehöll både inspel av forskaren Mårten Blix och ett antal vårdgivare, såväl offentliga och privata, som på olika sätt erbjuder vård på distans. Ett 80-tal personer deltog vid workshopen. I mindre grupper diskuterades möjligheter och risker med digital vård. Deltagarna fick också formulera förslag till policy rekommendationer. Diskussionerna kommer att sammanställas och så småningom utmynna i en policy brief.

Läs mer

Aktuellt

Patientens upplevelse av digital vård

Patientens upplevelse av digital vård

I början av denna månad arrangerade Forum för Health Policy en workshop om vård online. Un... Read More
Nya lokaler och avancerad utrusning är inte allt

Nya lokaler och avancerad utrusning är inte allt

Flera sjukhus genomgår just nu stora förändringar. Det byggs ut och byggs nytt, ny teknik ... Read More
Nätläkare i primärvården

Nätläkare i primärvården

 I dagens blogginlägg skriver Mårten Blix och Johanna Jeansson om vård online och behovet ... Read More

Om oss

Debattartikel i SVD

Studieresa till UK

Bli Medlem