Start 9
Start 8
Start 2
Start 6

Om Forum för Health Policy

Om Forum för Health Policy

Forum för Health Policy är en ideell förening som, med ett tydligt internationellt perspektiv, vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till vetenskapligt baserad kunskapsbildning och dialog inom health policy. Genom att skapa forum för dialog och spridning av forskning och faktabaserat kunskapsunderlag ska föreningen bidra till utveckling och innovation inom hälsa, vård och omsorg.

Medlemmar i föreningen är Astma och Allergiförbundet, Attendo, ILCO, LIF, Nätverket mot Cancer, Riksförbundet HjärtLung, Stockholms Sjukhem, Svenskt Näringsli...

Läs mer

Aktuellt

Konsten att lura dig till en onödig och dyr hälsoundersökning

Konsten att lura dig till en onödig och dyr hälsoundersökning

Idag erbjuds allmänna hälsoundersökningar utanför den landstingsfinansierade vården, något... Read More
Ordnat införande och ordnad utmönstring…

Ordnat införande och ordnad utmönstring…

Gränserna för vad vården kan behandla flyttas hela tiden framåt. Samtidigt är vårdens resu... Read More
Vad är användbar evidens?

Vad är användbar evidens?

Evidens och beprövad erfarenhet är nyckelord i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Men ... Read More

Seminarier

Bli Medlem

Policy brief 2017

Forskarnätverk