Start 10
Start 8
Start 5
Start 9

Om Forum för Health Policy

Om Forum för Health Policy

Forum för Health Policy är en ideell förening som, med ett tydligt internationellt perspektiv, vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till vetenskapligt baserad kunskapsbildning och dialog inom health policy. Genom att skapa forum för dialog och spridning av forskning och faktabaserat kunskapsunderlag ska föreningen bidra till utveckling och innovation inom hälsa, vård och omsorg.

Medlemmar i föreningen är Astma och Allergiförbundet, Attendo, ILCO, LIF, Nätverket mot Cancer, Riksförbundet HjärtLung, Stockholms Sjukhem, Svenskt Näringsli...

Läs mer

Aktuellt

För vårdens innovation är alla viktiga!

För vårdens innovation är alla viktiga!

Patienter och personal är de som dagligen drabbas av och får hantera brister i vård- och o... Read More
Hög tid för personcentrerad vård på riktigt

Hög tid för personcentrerad vård på riktigt

Under senaste året har Forum fått tillskott av fem patientföreningar vilket vi är mycket g... Read More
Resiliens – en förutsättning för utveckling

Resiliens – en förutsättning för utveckling

Utformningen av en hälso- och sjukvård med hög effektivitet och kvalitet är en nyckelfråga... Read More

Studieresa till UK

Bli Medlem

Policy brief 2017

Forskarnätverk