Start 1
Start 2
Start 3
Start 4

Om Forum för Health Policy

Om Forum för Health Policy

Forum för Health Policy är en ideell förening som, med ett tydligt internationellt perspektiv, vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Detta görs genom att skapa forum för dialog och spridning av forskning och faktabaserat kunskapsunderlag inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Läs mer

Aktuellt

Ny rapport från Vårdanalys

Ny rapport från Vårdanalys

Den 21 september höll Forum tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en workshop om m... Read More
Understanding Healthcare Innovation Systems

Understanding Healthcare Innovation Systems

En av de forskare som ingår i Forums forskarnätverk, Isis Amer-Wåhlin, har nyligen tillsammans med t... Read More
Digitalization of the health system

Digitalization of the health system

Denna vecka gästbloggar vår internationella talare, Nicky Lieberman, med reflektioner efter förra ve... Read More

Policy brief – Big Data

Bli Medlem

Rapporter

Forskarnätverk