Start 1
Start 2
Start 5
Start 6

Om Forum för Health Policy

Om Forum för Health Policy

Forum för Health Policy är en ideell förening som, med ett tydligt internationellt perspektiv, vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Detta görs genom att skapa forum för dialog och spridning av forskning och faktabaserat kunskapsunderlag inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Läs mer

Aktuellt

NASA inspirerar framtidens hälso- och sjukvård

NASA inspirerar framtidens hälso- och sjukvård

Kommandocentraler med inspiration från NASA i framtidens sjukvård! Läs Carolina Wallenius ... Read More
Artikel: Sjukhusens förändringsprocesser

Artikel: Sjukhusens förändringsprocesser

Forums artikelserie, artikel nr 2 (2017), Richard B. Saltman & Nigel Edwards I Forum f... Read More
Utbilda för framtiden

Utbilda för framtiden

Förra året höll Forum för Health Policy ett frukostseminarium med titeln ”Ung och An... Read More

Seminarium 4/5!

Bli Medlem

Artikelserie

Forskarnätverk