Start 9
Start 8
Start 2
Start 6

Om Forum för Health Policy

Om Forum för Health Policy

Forum för Health Policy är en ideell förening som, med ett tydligt internationellt perspektiv, vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till vetenskapligt baserad kunskapsbildning och dialog inom health policy. Genom att skapa forum för dialog och spridning av forskning och faktabaserat kunskapsunderlag ska föreningen bidra till utveckling och innovation inom hälsa, vård och omsorg.

Medlemmar i föreningen är Astma och Allergiförbundet, Attendo, ILCO, LIF, Nätverket mot Cancer, Riksförbundet HjärtLung, Stockholms Sjukhem, Svenskt Näringsli...

Läs mer

Aktuellt

Ung med kronisk sjukdom – bakom patienten finns en person

Ung med kronisk sjukdom – bakom patienten finns en person

I förra veckans blogginlägg lyftes vikten av partnerskap med patienten, inte bara för bätt... Read More
Hög tid för partnerskap med patienterna

Hög tid för partnerskap med patienterna

I slutet av sommaren höll Forum för Health Policy ett rundabordssamtal på temat användarce... Read More
Ledarskap är nyckel för vårdens utveckling

Ledarskap är nyckel för vårdens utveckling

Ett gott ledarskap är en viktig förutsättning för en välfungerande, välmående och effektiv... Read More

Frukostseminarium 19/12

Bli Medlem

Policy brief 2017

Forskarnätverk