Start IngerRos
Start – Health Foundation
Start 8
Start workshop2018

Lyckad workshop om vård online

Lyckad workshop om vård online

Den 2 oktober bjöd Forum för Health Policy in till en eftermiddag som innehöll både inspel av forskaren Mårten Blix och ett antal vårdgivare, såväl offentliga och privata, som på olika sätt erbjuder vård på distans. Ett 80-tal personer deltog vid workshopen. I mindre grupper diskuterades möjligheter och risker med digital vård. Deltagarna fick också formulera förslag till policy rekommendationer. Diskussionerna kommer att sammanställas och så småningom utmynna i en policy brief.

Läs mer

Aktuellt

Ode till den besvärliga arbetsmiljön

Ode till den besvärliga arbetsmiljön

2018-11-08 En personcentrerad vård och omsorg är ett av Forum för Health Policys tre fokus... Read More
Ålderism och personcentrerad vård

Ålderism och personcentrerad vård

2018-11-01 Sverige har enligt internationella jämförande studier bland de sämsta resultate... Read More
Drömmen som gick i kras

Drömmen som gick i kras

2018-10-25 Flera stora landsting och regioner är i färd med eller har redan upphandlat nya... Read More

Om oss

Debattartikel i SVD

Studieresa till UK

Bli Medlem