Från fiktion till verklighet

Johan Brun
I onsdags arrangerade Forum för Health Policy ett samtal mellan representanter från samtliga politiska riksdagspartier där var och en gavs möjlighet att utifrån Forums rapport En sjukvårdspolitik för verkligt förändring lyfta sin politik. Ni som inte kunde vara på plats kan se live-sändningen i efterskott på vår Facebooksida. Dessutom kommer en sammanfattning av diskussionerna att läggas upp på vår hemsida inom kort. Samtalet […]
Läs mer

Livet däremellan

EskilDegsell
I samband med Almedalen 2018 lanserade Lungcancerföreningen, PALEMA (patientförening för cancer i pankreas, lever/galla, magsäck och matstrupe) och Svenska Hjärntumörföreningen LIVET DÄREMELLAN– 14 idéförslag kring hur medborgare, patienter och närstående tillsammans med den formella vården kan utveckla livet mellan vårdmöten.  Även om personer med cancer spenderar en stor del av sin tid på sjukhus eller annan vårdinrättning […]
Läs mer

7 rekommendationer för ökad innovationstakt

Innovationsbrief2018
Den 7 mars arrangerade Forum för Health Policy, i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare, ett seminarium med titeln ”Successes and barriers for innovation in healthcare – what can we learn from three different healthcare systems?”. Sverige, Nederländerna och Schweiz toppar internationella jämförelser vad gäller innovation och innovationsklimat i samhället i stort, men hur står det till […]
Läs mer

Ny rapport

Framsida
Forum för Health Policy släpper en ny rapport om sjukvårdspolitiken.
Läs mer

Ny rapport om sjukvårdspolitiken

Almedalsrapport
I samband med Almedalen 2018 och det kommande valet publicerar Forum för Health Policy en rapport om svensk sjukvårdspolitik. Svensk sjukvård behöver ett tydligare politiskt ledarskap som förstår behovet av effektiva reformer, så att vårdsystemet kan anpassas till den snabba tekniska utveckling som nu sker. Annars är risken stor att innovationskraften bromsas när den som bäst […]
Läs mer

How AI and Digitisation Are Humanizing Healthcare Services

AliParsa
I april arrangerade Forum för Health Policy en studieresa till London för att träffa och lära av två framstående brittiska tankesmedjor – Nuffield Trust och Health Foundation. Vi besökte också den sjuksköterskeledda kliniken Cuckoo Lane Surgery och nätläkarbolaget Babylon Health. Vi passade på att intervjua de vi träffade, om deras verksamhet och om hur de ser […]
Läs mer

Så möter vi ”den fjärde industriella revolutionen”

ElinMignerus
I Forum för Health Policy vill vi gärna lyfta de ungas perspektiv. Hur ser de som levt nästan hela sina liv med en smartphone i handen på den snabba tekniska utvecklingen och vad tycker de om hälso- och sjukvårdens förmåga att möta denna utveckling? I European Health Parliament samlas unga personer från hela Europa för att diskutera gemensamma utmaningar inom […]
Läs mer

5 förslag för en offensiv hälsopolitik

StefanJutterdahl
Valet i september närmar sig med stormsteg och den vårdpolitiska debatten ställs på sin spets. Vilka frågor lyfter politikerna och vilka frågor är de verkligt viktiga för vården och omsorgen? I dagens blogginlägg listar Stefan Jutterdal, förbundsordförande för Fysioterapeuterna, fem förslag på satsningar för en bättre hälsa och vård. Den 29 augusti anordnar Forum för Health Policy en paneldebatt om framtidens vård […]
Läs mer

Tidmätning och produktivitet i hemtjänsten

HenrikJordahl
Forum för Health Policys forskarnätverk utgör en grundbult i vårt uppdrag att stärka interaktionen mellan beslutsfattare och forskare. I dagsläget utgörs nätverket av 16 forskare från olika discipliner med relevans för health policy. En av dem är docent Henrik Jordahl som nyligen publicerat en studie om tidmätning och produktivitet i hemtjänsten. I veckans blogginlägg skriver Henrik om […]
Läs mer

Change & Choice

JanLarssonP
Alla våra branscher och samhällsområden förändras nu i rasande takt, globalt och lokalt. För att maximera nyttan av den snabba tekniska utvecklingen och för att kunna göra rätt val, måste de som tekniken ska skapa värde för finnas med i och styra processen. I dagens blogginlägg skriver Jan E Larsson från Cambio Healthcare Systems om ”Change […]
Läs mer