Patientens upplevelse av digital vård

AmandaSchonebeck
I början av denna månad arrangerade Forum för Health Policy en workshop om vård online. Under workshopen hölls livliga rundabordssamtal. Det är tydligt att ämnet engagerar, utifrån många olika perspektiv. I september publicerade vi ett blogginlägg om läkarnas arbetsmiljö i den digitala vården. I dagens inlägg sammanfattar Amanda Schönebeck resultatet från sin uppsats om patienternas upplevelser av den digitala vården, där hon och hennes […]
Läs mer

Nya lokaler och avancerad utrusning är inte allt

NicoleSilverstolpe
Flera sjukhus genomgår just nu stora förändringar. Det byggs ut och byggs nytt, ny teknik och ny utrustning köps in och nya organisationsmodeller ska implementeras. För att förändringsarbetet ska få önskat resultat måste patienter och personal involveras tidigt i förändringsarbetet. Om detta skriver Nicole Silverstolpe, programdirektör på Södersjukhuset, i dagens blogginlägg.  Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget.  Trevlig läsning! Nya lokaler […]
Läs mer

Nätläkare i primärvården

MårtenBlix press2
 I dagens blogginlägg skriver Mårten Blix och Johanna Jeansson om vård online och behovet av uppdaterade regelverk och enklare och mer transparenta ersättningssystem som uppmuntrar till fortsatta innovationer.
Läs mer

Nätläkare och innovationer i primärvården

MartenJohanna
Tisdagen den 2 oktober 2018 arrangerade Forum för Health Policy en välbesökt workshop med syftet att diskutera möjligheter och risker med vård online samt policyrekommendationer. Patientrepresentanter, politiker, vårdföretagare, entreprenörer, forskare med flera deltog. Forum kommer att publicera en policy brief på grundval av eftermiddagens diskussioner. Bland talarna fanns Mårten Blix, som forskar om digitalisering. I dagens blogginlägg om vård online lyfter han och Johanna Jeansson fram vikten […]
Läs mer

Måste det gå så långsamt?

MatsRundkvist
Ny teknik är nödvändig för att klara framtida utmaningar inom både vård och omsorg. Inte minst kommer de demografiska förändringarna med en allt äldre befolkning kräva nya tekniska hjälpmedel i äldreomsorgen. Men trots att ny teknik redan finns tillgänglig i stor utsträckning går införandet långsamt. I Västerås Stad och Region Västmanland har man försökt att råda bot på detta […]
Läs mer

Är det på riktigt?

Morten_Kildal
Värdebaserad vård har blivit ett omdiskuterat begrepp. På Akademiska Sjukhuset i Uppsala är patientsamverkan en central fråga i arbetet med värdebaserad vård. Det behövs ett paradigmskifte med nytänkande som handlar om patienternas delaktighet och inflytande. Det menar Morten Kildal, överläkare och en av de ansvariga för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, i det första av två inlägg på temat […]
Läs mer

Läkarnas arbetsmiljö i den digitala vården

Pauline Georgy
Den 2 oktober arrangerar Forum för Health Policy en workshop om vård online. Under eftermiddagen bjuder vi in till en strategisk diskussion mellan vårdgivare, som på olika sätt erbjuder vård på distans, forskare, patientrepresentanter och företag för att diskutera möjligheter och utmaningar. Ofta lyfts patientperspektivet i denna fråga men mer sällan arbetsmiljön för de läkare som väljer […]
Läs mer

Ingen effektiv vård utan förtroende

IsabelleCarnlof
2016 publicerade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en rapport om befolkningens upplevelse av vården, baserad på the Commonwealth Funds årliga internationella studie om tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården i 11 olika länder. Studien visade bland annat att förtroendet för hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige sjunkit. Nu har myndigheten genomfört en studie kring förtroendets olika dimensioner och hur […]
Läs mer

Debattartikel i SvD 5/9

CatharinaB
Publicerad på Svenska Dagbladet debatt, www.svd.se, 20180905 ”Valrörelsens debatt missar vårdens problem” Det finns viktiga åtgärder som skulle kunna göra sjukvården mer effektiv. Men detta diskuteras inte när sjukvården kommer upp i debatterna. Istället är fokus riktat på andra frågor, som är betydligt mer avgränsade. Det skriver Peter Graf och Catharina Barkman, från tankesmedjan Forum för […]
Läs mer