Öka vårdkvaliteten och spara miljarder – ja det går faktiskt!

ChristerRosenberg
2019-03-22 Den traditionella vården behöver avlastas med nya arbetssätt och digitala hjälpmedel. Allra störst effekt får man genom att möta behoven hos de individer som har frekvent kontakt med vården. Individanpassade digitala lösningar, i kombination med en nära och trygg vård- eller omsorgkontakt, är vägen framåt. Det skriver Christer Rosenberg, specialist i allmänmedicinen, i dagens blogginlägg.  […]
Läs mer

Dags för en mer kompetensstyrd och resursoptimerad psykiatri

LindavonPaschen
2019-03-15 I onsdags höll Forum för Health Policy en stor workshop på temat Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden? Nära 100 personer deltog; politiker, tjänstemän, vårdgivare, patienter, företag, forskare och experter. Presentationer om utmaningar och goda exempel varvades med diskussioner i grupp. Samtliga presentationer från eftermiddagen finns tillgängliga på vår hemsida. Vi kommer även att lägga upp en film från eftermiddagen. […]
Läs mer

”We get by with a little help from our friends”

FredrikLindencrona
2019-03-08 Nästa vecka arrangerar Forum för Health Policy en stor workshop på temat psykisk ohälsa– något som allt fler drabbas av, såväl yngre som äldre. Under 2015 uppgick kostnaderna för den psykiska ohälsan, direkt och indirekt, till nästan 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Fredrik Lindencrona är styrgruppsordförande för International Initiative for Mental Health Leadership – ett internationellt och tvärsektoriellt nätverk […]
Läs mer

Kan en personcentrerad vård påverka kompetensförsörjningen positivt?

d22bbfb6-9b3a-4c26-be05-a78c14b9e250
2019-03-01 I onsdags publicerade vi ett blogginlägg om hur viktigt ett personcentrerat arbetssätt är för patientens upplevelse av vården. Idag skriver Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet, om hur ett inkluderande och processrelaterat arbetssätt är minst lika viktigt för vårdens medarbetare, då det synliggör kompetens och går hand och hand med professionernas yrkesetiska koder. Kanske är ett sådant arbetssätt till och med avgörande för […]
Läs mer

Vad är viktigt för dig?

MargaretaHaag
2019-02-27 Denna vecka publicerar vi två blogginlägg med temat personcentrerad vård. Först ut är Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot Cancer, som skriver om behovet av ett personcentrerat arbetssätt, ökad kunskap i primärvården och mer fokus på prevention och hälsa, inte minst för de som lever med kronisk cancer. Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera […]
Läs mer

Att bygga nya sjukhus: inte utan kulturskifte!

MichaKampfer
2019-02-22 I början av denna månad samlades ett 150-tal personer på Münchenbryggeriet i Stockholm för att diskutera framtidens sjukhus under den årliga konferensen ”Hospitals Forum”. Ett genomgående tema för dagen var hur patientupplevelsen kan bli bättre, med ny teknik, genom bättre processer och genom ökad förståelse mellan olika professioner och grupper, såsom arkitekter, läkare och patienter. I dagens blogginlägg skriver Micha […]
Läs mer

Utan spaning, ingen aning

LenaLundgren
2019-02-15 Utvecklingen av digital teknik inom hälso- och sjukvården går snabbt och det är av stor vikt att vi i Sverige omvärldsspanar för att lära och utvecklas av andra länder. Just nu pågår världens största mässa för hälsa, sjukvård, IT och medicinsk teknik, HIMSS i Orlando. Mässan har totalt 45000 deltagare och över 100 svenska delegater från regioner, kommuner, statliga myndigheter, SKL, Inera […]
Läs mer

Hur är det med produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvården?

Göran Stenberg Med produktivitetavses mängden producerade tjänster eller prestationer sett till resursinsatsen. Det kan exempelvis handla om antal läkarbesök per läkare. Produktiviteten säger inget om värdet eller effekten av de tjänster som utförs, det vill säga om patienterna blev friskare och/eller nöjda. Med effektivitet avses vilka resultat som uppnås i förhållande till insatta resurser, till […]
Läs mer

Hur är det med produktivitet och effektivitet i vården?

GoranStenberg
2018-02-08 Förra veckan anordnade Forum för Health Policy ett uppskattat rundabordssamtal på temat produktivitet och effektivitet i vården. Under kvällen presenterades utvecklingen nationellt och två djupdykningar gjordes i Region Skåne och Region Stockholm. En av presentationerna stod Göran Stenberg för och i dagens blogginlägg reflekterar han kring utvecklingen i svensk vård. Göran konstaterar att det finns ett stort behov av förbättringar och lyfter fram […]
Läs mer