Klimathänsyn driver på sjukvårdens hållbarhetsarbete

FotoFagerbergPersson
2019-11-08 Forum har i olika sammanhang lyft fram vikten av en hållbar hälso- och sjukvård, exempelvis genom minskad materialanvändning. I dagens blogg skriver Björn Fagerberg och Ida Persson om hur klimathänsynen driver på sjukvårdens hållbarhetsarbete. Englands arbete mot en hållbar hälso- och sjukvård beskrivs och betydelsen av utveckling från högsta förvaltningsnivå, att främja engagemanget hos […]
Läs mer

Vad händer med sjukvården om Storbritannien kraschar ut ur EU?

Brexit
2019-11-01 Catharina Barkman skriver i dagens blogg för Forum om Brexit. De tre framträdande tankesmedjorna/forskningsorganisationerna inom hälso- och sjukvård i Storbritannien kommenterar och rapporterar återkommande om konsekvenserna för vården av att Storbritannien lämnar EU och fyra primära riskområden för det brittiska sjukvårdssystemet och dess patienter lyfts fram. Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna […]
Läs mer

Digitala vårdmöten med läkare – hett tyckande versus aktuellt kunskapsläge

FELICIA 2
2019-10-25 Digitala läkartjänster utvecklas i snabb takt och flera utredningar har publicerats om utvecklingen. I dagens blogg till Forum skriver Felicia Gabrielsson Järhult om resultatet från forskningsstudien Digitala vårdmöten med läkare, initierad av SKL. Felicia konstaterar bland annat att patienter söker i hög grad digitala vårdtjänster för sådant som kan hanteras digitalt, den absoluta majoriteten av hälsoproblem har […]
Läs mer

E-hälsa i Australien – en vidsträckt utmaning!

Michel 3
Michel Silvestri på E-hälsomyndigheten har nyligen varit i Australien för att ta del av deras arbete med en nationell vision för e-hälsa. I dagens blogg till Forum för Health Policy konstaterar Michel att Australien har lyckats växla upp tempot gällande e-hälsoutvecklingen. Insatser görs bl.a för att minska läkemedelsrelaterade återinläggningar på sjukhus samt att vårddata via My Health […]
Läs mer

En perfekt patient eller en person med psykisk ohälsa?

Maja Carlsson 1910111
19-10-11 Forum för Health Policy har tidigare på olika sätt lyft ungas syn på vården. I dagens inlägg berättar Maja Carlsson, en ung patient med en kronisk sjukdom, om vikten av att inte endast behandla patienten utifrån vad proverna visar utan att se till hela individen. Inom diabetesvården behöver tillgången till och informationen om psykosocialt […]
Läs mer

Toward a world without (preventable) depression

Ricardo Munoz
2019-10-04 Enligt OECD lider 350 miljoner människor av depression, vilket också är den vanligaste orsaken till självmord. I Forum för Health Policys tidigare publicerade policy brief presenteras rekommendationer för att möta samhällets stora utmaning med en ökande psykisk ohälsa. Rekommendationerna baseras på Forums workshop i mars 2019. I dagens blogg skriver Professor Ricardo F. Muñoz, University of California, särskilt för Forums […]
Läs mer

Hur vi kan frigöra resurser för innovation i vården

JohanEriksson
2019-09-27 Var besatt av användaren! Genom att gå i användarens fotspår blir det lättare att förstå vad som fungerar bra respektive mindre bra och vilka lösningar som måste till för att leverera bästa tänkbara tjänst. Så skrev Johan Eriksson, entreprenör, investerare, författare och Head of Specialists på Google, i Forum för Health Policys blogg för […]
Läs mer

Att öka digitaliseringstakten så in i norden……..

DanielAnderbergPanorama
2019-09-20 Bloggserien om digitaliseringsutvecklingen i Norden avslutas idag med en summering av Daniel Anderberg, f.d. VD på CGM och ambassadör för Forum för Health Policy. Daniel reflekterar över de problemområden som håller tillbaka digitaliseringstakten men även över möjligheterna som finns med att sätta patienten i centrum för utvecklingsarbetet. Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida […]
Läs mer

Framtidens vård

Anders Kärnell
2019-09-13 Tisdagen den 8 oktober anordnar Forum för Health Policy en workshop kring framtidens hälso- och sjukvård. Om du inte redan är anmäld till workshopen så anmäl dig gärna nu! Ämnet Framtidens vård är dock aktuellt redan i dagens blogg där Anders Kärnell skriver om framtidens vård och bl.a. reflekterar över att kostnader och investeringar skall ses i relation till […]
Läs mer

Den nära vården och en blogg i samverkan

Anna Nergårdh 6 sept 2019
2019-09-06 Tidigare i veckan anordnade Forum för Health Policy ett uppskattat rundabordssamtal där Anna Nergårdh presenterade sitt fortsatta arbete med den Nära Vården. I dagens blogginlägg reflekterar Anna över de diskussioner som fördes under kvällen och påminner om rationalen för den omställning som pågår för att möta framtidens behov och utmaningar i form av ändrad demografi, […]
Läs mer