Det är genom olikheter vi driver utveckling

BjornArvidssonNY
På Life science-dagen, som hölls den 29 maj, möts ledare för företag, akademi och vård för att diskutera vilka investeringar som behöver göras för att både Sveriges patienter och företag ska kunna dra nytta av teknikens möjligheter. Björn Arvidsson, från Forum för Health Policys medlem Roche, sammanfattar dagen med orden samverkan, delaktighet, individualism och diversitet. Som vanligt står skribenten själv för innehållet i […]
Läs mer

Lösningen är enklare än vi tror

AkeAkesson
I Borgholm har man lyckats sänka antalet slutenvårdstillfällen, besök på akutmottagning och den totala vårdkonsumtionen för en traditionellt vårdtung patientgrupp. I dagens blogginlägg berättar Åke Åkesson, verksamhetschef för Borgholms Hälsocentral, om den framgångsrika hemsjukvårdsmodellen. För att lyckas med det man gjort i Borgholm krävs en förflyttning av resurser från sjukhusvård till primärvården, ett ökat fokus på vårdansvar snarare än budget, bättre arbetsmiljö, kontinuitet […]
Läs mer