Vem lyssnar på det vårdande folket?

YlvaRyngebo
Snart är det dags för Almedalsveckan i Visby. Där samlas både politiker och andra personer som på olika sätt driver på för vårdens utveckling. Många seminarier handlar om innovation som en nödvändig faktor för att skapa en hållbar hälso- och sjukvård, både ur ett ekonomiskt och mänskligt perspektiv. Men involveras verkligen rätt personer i utvecklingen? Tar man tillvara […]
Läs mer

En patientcentrerad informationsmodell behövs!

MonicaWinge
Nyligen gav Forum ut en policy brief på temat En sammanhållen effektiv vård och omsorg. I den gav vi fem rekommendationer för hur vården och omsorgen, för framförallt personer med komplexa behov, kan bli mer koordinerad och effektiv. En viktig del i detta arbete är att förbättra vård och omsorgsprocesser, bl.a. genom att bättre nyttja den digitala utvecklingen. […]
Läs mer

Lägre klimatutsläpp med innovationsupphandling

KristinadeGeer
Effektivisering och resursutnyttjande är ett av Forums tre fokusområden. En stor kostnadspost är inköp av material och tjänster (ca. 25% av hälso- och sjukvårdens kostnader enligt SKLs statistik 2015). Materialförbrukningen inom hälso- och sjukvården innebär också en påverkan på miljön. I dagens blogginlägg skriver Kristina de Geer om hur man i region Skåne lyckats med att stimulera till både miljövänligare […]
Läs mer