Samverkande vårdsystem på 36 timmar

Foto Blogg
2019-12-27 I takt med att andelen digitala och digifysiska vårdbesök ökar blir det allt viktigare att kunna överföra information från digitala kommunikationsplattformar till vårdens journalsystem. I dagens blogg skriver Monica Winge, som ingår i Forums forskarnätverk, om det Hackaton som genomfördes i mitten av oktober 2019 under ledning av Stockholms universitet, DSV (data och systemvetenskapliga institutionen). Syftet var att skapa […]
Läs mer

Digital vård utmanar och utvecklar hälso- och sjukvården

Nasim
2019-12-13 Digital teknik skapar nya möjligheter i vården men innebär även ett stort förändringstryck som utmanar och till viss del skrämmer. Nasim Bergman Farrokhnia, som ingår i Forums forskarnätverk, har valt att bryta en traditionell läkarkarriär genom att börja arbeta med vård online. I dagens blogg skriver Nasim om utvecklingen av digitala vårdtjänster och vinsterna med ett nytt […]
Läs mer

Hur bör sjukvården styras?

ClasRehnberg
2019-12-06 Tidigare i veckan publicerade ESO en rapport av Clas Rehnberg som jämför sjukhussektorn i ett antal västeuropeiska länder. Clas, som ingår i Forums forskarnätverk, skriver i dagens blogg om rapporten och svensk sjukhussektor som har goda medicinska resultat men låg produktivitet och långa väntetider. Vilka erfarenheter kan vi ta lärdom av från länder med […]
Läs mer

Personcentrerad vård premieras

Vårdgalan
2019-11-28 För att öka kvaliteten i vård och omsorgen i Sverige måste vi synliggöra och uppmärksamma allt positivt arbete som sker och sprida goda exempel. Annika Cerderholm och Annika Wåhlin skriver i dagens blogg för Forum om hur Vårdförbundet lyfter sina medlemmars insatser i vardagen genom den årliga Vårdgalan. Pristagarna är personer som har gjort […]
Läs mer

Roger är värd att vänta på – ett blogginlägg om kontinuitet!

SusanneSteen
2019-11-22 Årets ST-dagar arrangerades 6-8 november i Stockholm och över 500 ST-läkare i allmänmedicin deltog och diskuterade årets tema, kontinuitet. Susanne Steen skriver i dagens blogg för Forum om vikten av kontinuitet i hälso- och sjukvården som skapar trygghet, personlig kännedom och effektivitet. En hög läkarkontinuitet minskar över tid även antalet besök till akuten, ger […]
Läs mer

När servicetagaren blir lärpartner med servicegivaren!

Göran Henriks
2019-11-15 Göran Henriks skriver i dagens blogg för Forum om nya serviceerbjudande inom hälso- och sjukvården och vikten av lösningar utifrån invånarnas drivkrafter och preferenser, inte bara utifrån diagnos och demografi. Hur ska vårdens verksamheter klara utmaningen att förstå, ta tillvara och utveckla kompetensen hos våra patienter? Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera […]
Läs mer

Klimathänsyn driver på sjukvårdens hållbarhetsarbete

FotoFagerbergPersson
2019-11-08 Forum har i olika sammanhang lyft fram vikten av en hållbar hälso- och sjukvård, exempelvis genom minskad materialanvändning. I dagens blogg skriver Björn Fagerberg och Ida Persson om hur klimathänsynen driver på sjukvårdens hållbarhetsarbete. Englands arbete mot en hållbar hälso- och sjukvård beskrivs och betydelsen av utveckling från högsta förvaltningsnivå, att främja engagemanget hos […]
Läs mer

Vad händer med sjukvården om Storbritannien kraschar ut ur EU?

Brexit
2019-11-01 Catharina Barkman skriver i dagens blogg för Forum om Brexit. De tre framträdande tankesmedjorna/forskningsorganisationerna inom hälso- och sjukvård i Storbritannien kommenterar och rapporterar återkommande om konsekvenserna för vården av att Storbritannien lämnar EU och fyra primära riskområden för det brittiska sjukvårdssystemet och dess patienter lyfts fram. Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna […]
Läs mer

Digitala vårdmöten med läkare – hett tyckande versus aktuellt kunskapsläge

FELICIA 2
2019-10-25 Digitala läkartjänster utvecklas i snabb takt och flera utredningar har publicerats om utvecklingen. I dagens blogg till Forum skriver Felicia Gabrielsson Järhult om resultatet från forskningsstudien Digitala vårdmöten med läkare, initierad av SKL. Felicia konstaterar bland annat att patienter söker i hög grad digitala vårdtjänster för sådant som kan hanteras digitalt, den absoluta majoriteten av hälsoproblem har […]
Läs mer

E-hälsa i Australien – en vidsträckt utmaning!

Michel 3
Michel Silvestri på E-hälsomyndigheten har nyligen varit i Australien för att ta del av deras arbete med en nationell vision för e-hälsa. I dagens blogg till Forum för Health Policy konstaterar Michel att Australien har lyckats växla upp tempot gällande e-hälsoutvecklingen. Insatser görs bl.a för att minska läkemedelsrelaterade återinläggningar på sjukhus samt att vårddata via My Health […]
Läs mer