Personcentrerad vård premieras

Vårdgalan
2019-11-28 För att öka kvaliteten i vård och omsorgen i Sverige måste vi synliggöra och uppmärksamma allt positivt arbete som sker och sprida goda exempel. Annika Cerderholm och Annika Wåhlin skriver i dagens blogg för Forum om hur Vårdförbundet lyfter sina medlemmars insatser i vardagen genom den årliga Vårdgalan. Pristagarna är personer som har gjort […]
Läs mer

Roger är värd att vänta på – ett blogginlägg om kontinuitet!

SusanneSteen
2019-11-22 Årets ST-dagar arrangerades 6-8 november i Stockholm och över 500 ST-läkare i allmänmedicin deltog och diskuterade årets tema, kontinuitet. Susanne Steen skriver i dagens blogg för Forum om vikten av kontinuitet i hälso- och sjukvården som skapar trygghet, personlig kännedom och effektivitet. En hög läkarkontinuitet minskar över tid även antalet besök till akuten, ger […]
Läs mer

När servicetagaren blir lärpartner med servicegivaren!

Göran Henriks
2019-11-15 Göran Henriks skriver i dagens blogg för Forum om nya serviceerbjudande inom hälso- och sjukvården och vikten av lösningar utifrån invånarnas drivkrafter och preferenser, inte bara utifrån diagnos och demografi. Hur ska vårdens verksamheter klara utmaningen att förstå, ta tillvara och utveckla kompetensen hos våra patienter? Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera […]
Läs mer

Klimathänsyn driver på sjukvårdens hållbarhetsarbete

FotoFagerbergPersson
2019-11-08 Forum har i olika sammanhang lyft fram vikten av en hållbar hälso- och sjukvård, exempelvis genom minskad materialanvändning. I dagens blogg skriver Björn Fagerberg och Ida Persson om hur klimathänsynen driver på sjukvårdens hållbarhetsarbete. Englands arbete mot en hållbar hälso- och sjukvård beskrivs och betydelsen av utveckling från högsta förvaltningsnivå, att främja engagemanget hos […]
Läs mer

Vad händer med sjukvården om Storbritannien kraschar ut ur EU?

Brexit
2019-11-01 Catharina Barkman skriver i dagens blogg för Forum om Brexit. De tre framträdande tankesmedjorna/forskningsorganisationerna inom hälso- och sjukvård i Storbritannien kommenterar och rapporterar återkommande om konsekvenserna för vården av att Storbritannien lämnar EU och fyra primära riskområden för det brittiska sjukvårdssystemet och dess patienter lyfts fram. Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna […]
Läs mer