Personcentrerad vård premieras

Personcentrerad vård premieras

För att öka kvaliteten i vård och omsorgen i Sverige måste vi synliggöra och uppmärksamma allt positivt arbete som sker och sprida goda exempel. Annika Cerderholm och Annika Wåhlin skriver i dagens blogg för Forum om hur Vårdförbundet lyfter sina medlemmars insatser i...
Roger är värd att vänta på – ett blogginlägg om kontinuitet!

Roger är värd att vänta på – ett blogginlägg om kontinuitet!

Årets ST-dagar arrangerades 6-8 november i Stockholm och över 500 ST-läkare i allmänmedicin deltog och diskuterade årets tema, kontinuitet. Susanne Steen skriver i dagens blogg för Forum om vikten av kontinuitet i hälso- och sjukvården som skapar trygghet, personlig...
När servicetagaren blir lärpartner med servicegivaren!

När servicetagaren blir lärpartner med servicegivaren!

Göran Henriks skriver i dagens blogg för Forum om nya serviceerbjudande inom hälso- och sjukvården och vikten av lösningar utifrån invånarnas drivkrafter och preferenser, inte bara utifrån diagnos och demografi. Hur ska vårdens verksamheter klara utmaningen att...
Klimathänsyn driver på sjukvårdens hållbarhetsarbete

Klimathänsyn driver på sjukvårdens hållbarhetsarbete

Forum har i olika sammanhang lyft fram vikten av en hållbar hälso- och sjukvård, exempelvis genom minskad materialanvändning. I dagens blogg skriver Björn Fagerberg och Ida Persson om hur klimathänsynen driver på sjukvårdens hållbarhetsarbete. Englands arbete mot en...
Studieresa till Amsterdam 2019

Studieresa till Amsterdam 2019

Forum för Health Policy anordnade i november en studieresa till Amsterdam för besök till Försäkringsbolaget Zilveren Kruis, det så kallade ”virtual care centrat” KSYOS och Radboud University Medical Center.  Nederländernas (NL) vård- och omsorgssystem är intressant ur...