Anna Forsbergs blogg Gör om – gör rätt! engagerar. Jörgen Nordenström, professor emeritus, Karonlinska Institutet, kommenterar och skriver bland annat att Forsbergs blogg bidrar till att öppna våra ögon för det som inte fungerar och hur det kan bli bättre.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

 

Kommentar till blogg: GÖR OM – GÖR RÄTT FÖR EN PERSONCENTRERAD OCH VÄRDESKAPANDE VÅRD

Jörgen Nordenström, professor emeritus, Karolinska Institutet

Anna Forsberg sätter, i sin blogg, fingret på en viktig aspekt på dagens sjukvård – den är vare sig tillräckligt personcentrerad eller effektiv. Det är lätt att hålla med om att sjukvården måste utnyttja de metoder som finns, inklusive de som Forsberg utvecklat, för att på ett bredare plan förbättra vårdens kvalitet som innefattar olika komponenter såsom säker vård, evidensbaserad vård, jämlik vård, personcentrerad vård och effektiv resursanvändning.

Det är förvånande att det finns olika uppfattningar om vårdens värdeskapande, effektivitet och kostnader. En medicinsk kommentar i Läkartidningen (2024;121:23169) frågar varför svensk sjukvård är så bra?! På DN Debatt (24 april, 2024) menar SKR genom Annika Wallenskog och Johan Kaarme att sjukvårdens kostnader sjunker och att vi får allt mer för de pengar som avsetts till sjukvård och att svensk sjukvård ”år efter år” har haft en positiv kvalitetsutveckling. 

Problemet, som Anna Forsberg lyfter fram, är att många patienter inte får den vård de har rätt till och att vården i många delar inte är organiserad efter patienternas behov. Det tydligaste exemplet är att 600.000 patienter står i vårdkö för besök till specialist eller operation. Dessa har ett vagt löfte om en framtida vård men får inte vård idag. Det går inte att tala om god kvalitet av en vård som inte ges. 

Köerna har under senare ökat så om Wallenskog och Kaarme har rätt i sin analys så innebär det i praktiken att köerna är ett sätt att ransonera vård för att minska kostnaderna. Svårt att tala om patientcentrerad vård i detta avseende.

Vården är inte betjänt av skönmålningar eller att man blundar för de problem som finns. Anna Forsbergs blogg är en nyttig påminnelse av vad som behöver förbättras och hur det kan ske.