Hälsodata får inte fastna i vårdens it-system

Hälsodata får inte fastna i vårdens it-system

”Användbara hälsodata är ett nationellt intresse” och ”Nya styrformer behöver etableras” skriver bland annat Bessam Saleh, Huvudsekreterare på Utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse (S 2022:10) i veckans blogg. Lena...
Rapport: ”Paradigmskiftet digital triage”

Rapport: ”Paradigmskiftet digital triage”

Flera studier visar på stora möjligheter till kvalitetsförbättringar och effektiviseringar med hjälp av digitalisering och användandet av hälsodata. Digitala lösningar och verktyg, rätt använda, är ett sätt att klara av dagens och framtidens utmaningar inom hälso- och...